Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5047 TM/KHTK ngày 03/11/2003 của Bộ Thương mại về việc danh mục ưu tiên vận động ODA

Số hiệu: 5047 TM/KHTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 03/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5047 TM/KHTK
V/v danh mục ưu tiên vận động ODA

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc công văn số 6082 BKH/KTĐN ngày 06/10/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập Danh mục ưu tiên vận động ODA giai đoạn 2003 - 2005; Căn cứ vào những lĩnh vực ưu tiên, quy hoạch phát triển tổng thể và kế hoạch phát triển 5 năm của Bộ, ngành; Bộ Thương mại xin đề xuất một số dự án như sau:

- Dự án 1: Dự án “Hình thành cổng quốc gia về thương mại điện tử:.

- Dự án 2: Dự án “Hình thành Chiến lược quốc gia và kế hoạch tổng thể về thương mại điện tử”.

- Dự án 3: Dự án “Hình thành và triển khai xây dựng chương trình hệ thống thông tin và thương mại toàn quốc”.

(Xem đề cương sơ bộ của từng dự án ở phụ lục đính kèm).

Tất cả các dự án nói trên đều xuất phát từ những đòi hỏi bức thiết mà thực tế đặt ra trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, đồng thời nhất quán với tinh thần của đại hội Đảng IX về việc coi trọng phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ. Ngoài ra, nội dung những dự án này đều phù hợp với lĩnh vực ưu tiên tài trợ của các nhà tài trợ (dự kiến).

Xin gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp đưa vào Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA giai đoạn 2003 - 2005 và mong nhận được sự quan tâm của quý Bộ.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự

 

PHỤ LỤC 1

BỘ THƯƠNG MẠI
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH , DỰ ÁN ĐỀ XUẤT ƯU TIÊN VẬN ĐỘNG ODA

Đơn vị: Triệu USD

TT

Tên Chương trình, dự án đề xuất

Địa điểm thực hiện

Tổng vốn đầu tư  (1.000 USD)

Tổng vốn ODA

Tổng vốn trong nước (đối ứng 1000 USD)

Thời gian bắt đầu và kết thúc (dự kiến)

Nhà tài trợ

Tóm tắt hoạt động chính của chương trình

Ghi chú

Vay

Viện trợ không hoàn lại

Đã đăng ký danh mục ưu tiên vận động ODA 2002

Trong Danh mục ưu tiên vận động ODA 2002

1

Hình thành Cổng quốc gia về thương mại điện tử

Bộ Thương mại (Ban CNTT và TMĐT)

1,500

 

Viện trợ không hoàn lại

500

1- 2004 đến 12- 2005

JICA Nhật Bản

(a)

Chưa

Chưa

2

Hình thành chiến lược quốc gia về kế hoạch tổng thể về thương mại điện tử

Bộ Thương mại (Ban CNTT và TMĐT)

300

 

Viện trợ không hoàn lại

500

2004 đến 2006

CIDA - Canada

(b)

Chưa

Chưa

3

Hình thành và triển khai xây dựng chương trình hệ thống thông tin thương mại toàn quốc

Bộ Thương mại

3,000

 

Viện trợ không hoàn lại

10.000

2004 - 2010

TDA Hoa Kỳ

(c)

Chưa

Chưa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú về các hoạt động chính của dự án:

a) - Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động tổng thể của dự án,

- Lựa chọn các doanh nghiệp có đủ điều kiện tham gia.

- Đào tạo hình thức kinh doanh.

- Thử nghiệm kinh doanh có hỗ trợ từ phía dự án nhằm thúc đẩy quá trình hoạch định chiến lược, chính sách và hệ thống luật.

b) - Hình thành đề cương khung.

- Thảo luận chuyên gia trong và ngoài nước.

- Phân công hình thành Dự thảo đầu tiên về Chiến lược,

- Thảo luận Dự thảo.

c) - Hình thành hệ thống hạ tầng công nghệ từ Bộ Thương mại đến cấp Sở thương mại các thành phố;

- Hình thành hệ thống hạ tầng công nghệ từ cấp Bộ Thương mại đến 42 thương vụ.

- Phối hợp với Hiệp hội ngành hàng để hình thành hệ thống hạ tầng công nghệ từ Bộ Thương mại đến các Hiệp hội.

- Đào tạo nhân lực thu thập và xử lý thông tin thương mại.

- Từng bước triển khai hệ thống thông tin.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5047 TM/KHTK ngày 03/11/2003 của Bộ Thương mại về việc danh mục ưu tiên vận động ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.936
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126