Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5043/BCT-XTTM năm 2018 thực hiện Nghị định 81/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5043/BCT-XTTM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 26/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5043/BCT-XTTM
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2018.

Nhằm triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện một số nội dung quy định của Nghị định liên quan đến trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tại các tỉnh, thành phố (bao gồm trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Sở Công Thương, Lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 81/2018/NĐ-CP rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan ban, ngành tại địa phương triển khai thực hiện theo các nội dung quy định khi Nghị định có hiệu lực thi hành vào ngày 15 tháng 7 năm 2018 tới đây (lưu ý các nhiệm vụ quy định tại khoản 6 Điều 17, khoản 8 Điều 19, khoản 12 và khoản 13 Điều 29 Nghị định).

Bộ Công Thương đề nghị Quý Ủy ban phối hợp triển khai thực hiện để đảm bảo tính thực thi theo đúng các nội dung quy định tại Nghị định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XTTM.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5043/BCT-XTTM năm 2018 thực hiện Nghị định 81/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.339

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228