Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 499/BXD-KHCN về việc thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan đến ISO 9001 : 2000 và ISO 9001 : 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 499/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 19/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 499/BXD-KHCN
V/v thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan đến ISO 9001 : 2000 và ISO 9001 : 2008.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Để triển khai thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày 18/6/2009 phù hợp với thực tế hoạt động xử lý chuyển tiếp một số trường hợp liên quan đến yêu cầu về chứng chỉ ISO 9001 : 2000 và ISO 9001 : 2008 đã quy định tại điểm b khoản 4 Điều 5 Chương III của Thông tư, Bộ Xây dựng có ý kiến để thống nhất thực hiện nội dung này như sau:

1. Trường hợp trong hồ sơ nhập khẩu kính xây dựng chưa có giấy chứng nhận về đánh giá hệ thống chất lượng của nhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 (theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Chương II), để thông quan được phải có giấy chứng nhận về đánh giá hệ thống chất lượng của nhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 còn hiệu lực công nhận tính đến thời điểm nhập khẩu.

2. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng được sản xuất ở trong nước chưa có giấy chứng nhận về đánh giá hệ thống chất lượng của nhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Chương II), để đưa vào lưu thông và sử dụng trên thị trường trong hồ sơ sản phẩm, hàng hoá phải có giấy chứng nhận về đánh giá hệ thống chất lượng của nhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 còn hiệu lực công nhận tính đến thời điểm sản xuất ra sản phẩm.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan để thống nhất thực hiện./.

 


Noi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Hiệp hội Kính và thuỷ tinh VN, Công ty UDICLAND;
- Vụ VLXD;
- Lưu: VP, Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 499/BXD-KHCN về việc thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan đến ISO 9001 : 2000 và ISO 9001 : 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.315
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238