Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4989/TM-ĐT ngày 02/12/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu ô tô để đầu tư

Số hiệu: 4989/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Đỗ Như Đính
Ngày ban hành: 02/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4989/TM-ĐT
V/v nhập khẩu ô tô để đầu tư

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- UBND thành phố Hà Nội
- Ban Quản lý dự án giao thông đô thị
- Công ty giao nhận kho vận ngoại thương

Căn cứ Quyết định số 91/TTg ngày 13/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ qui định về quản lý nhập khẩu máy móc thiết bị và Thông tư số 04/TM/ĐT ngày 30/07/1993 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định trên;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ ban hành Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu;
Căn cứ các văn bản:

1 - Quyết định số 98 /QĐ-TTg ngày 13/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

2 - Quyết định số 4588/QĐ-UB ngày 07/05/2002, Quyết định số 3323 /UB-XDĐT ngày 29/11/2002 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dết quả đánh giá thầu cung cấp thiết bị cho dự án đầu tư tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị thành phố Hà Nội.

3 - Quyết định số 4588/QĐ-UB ngày 01/07/2002 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt hợp đồng mua sắm thiết bị của dự án đầu tư tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị thành phố Hà Nội;

4 - Văn bản số 6424 /VPCP-KTTH ngày 19/11/2002 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc nhập khẩu phương tiện thuộc dự án ODA;

5 - Hợp đồng uỷ thác XNK số 30 /VTR-ALEX ngày 17/07/2002 ký giữa Công ty TNHH xây dựng TM-dịch vụ Nguyễn Giáo và Công ty giao nhận kho vận ngoại thương về việc nhập khẩu xe ô tô để đầu tư cho dự án;

6 - Văn bản số 653 /GN-XNK ngày 30/09/2002 của Công ty giao nhận kho vận ngoại thương về việc nhạp khẩu xe ô tô để đầu tư cho dự án đầu tư tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị thành phố Hà Nội;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1 - Đồng ý Công ty giao nhận kho vận ngoại thương nhập khẩu uỷ thác xe ô tô để đầu tư cho dự án đầu tư tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị thành phố Hà Nội theo hợp đồng số 31/VTR-ALEX/2002 ngày 17/07/2002 ký với Công ty ALEX'S TRADING COMPANY (Mỹ).

Trị giá hợp đồng: 158.000 USD, CIF cảng Hải Phòng.

Các loại ô tô nhập khẩu phải là mới 100%, tay lái thuận.

2 - Công ty giao nhận kho vận ngoại thương là doanh nghiệp thực hiện hợp đồng nói trên theo các qui định hiện hành về xuất nhập khẩu. Hàng được nhập qua cửa khẩu TP. Hải Phòng.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31/12/2003.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4989/TM-ĐT ngày 02/12/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu ô tô để đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.596
DMCA.com Protection Status