Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4971TM/ĐT ngày 29/11/2002 của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ thuế chuyển lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài

Số hiệu: 4971TM/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Đỗ Như Đính
Ngày ban hành: 29/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4971TM/ĐT
V/v bãi bỏ thuế chuyển lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời công văn cố 1269/T C/T CT ngày 21/11/2002 của Bộ Tài chính về việc bỏ thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được qui định trong Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Luật Dầu khí. Việc bỏ Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam làm thu hút đầu tư nước ngoài và phù hợp với qui định của nhiều nước, Bộ Thương mại đồng ý về nguyên tắc đưa ra của Bộ Tài chính

Tuy nhiên, để thực hiện một cách đồng bộ do hiện nay thuế thu nhập doanh nghiệp còn có khoảng cách giữa các loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (tối đa là 25% có thuế chuyển lợi nhuận 3%, 5%, 7%), doanh nghiệp Việt Nam (32%) và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam (32% không có thuế chuyển lợi nhuận) và phí, giá đầu vào của các loại doanh nghiệp này khác nhau, hiện còn duy trì cơ chế 2 giá đối với một số đầu vào và dịch vụ. Do đó cần đưa ra một thay đổi căn bản về thuế, giá, phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Bộ Thương mại đề nghị đồng thời việc bãi bỏ thuế chuyển lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài và thống nhất áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp như nhau đối với doanh nghiệp đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, chi nhánh Công ty nước ngoài (và những mức thuế ưu đãi thấp hơn cũng áp dụng như nhau đối với các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài với cùng một lĩnh vực đầu tư), đồng thời xóa bỏ ngay cơ chế hai giá. Chỉ có như vậy mới đảm bảo bình đẳng kinh doanh khi thực hiện các cam kết mở cửa của Việt Nam.

Lộ trình thực hiện đề nghị Quý Bộ xây dựng qui định mới này có thể trình UBTV Quốc hội ban hành trong đầu năm 2003.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại để Quý Bộ tập hợp trình Chính phủ và UBTV Quốc hội quyết định./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4971TM/ĐT ngày 29/11/2002 của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ thuế chuyển lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.161
DMCA.com Protection Status