Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 488TCHQ/KTTT về việc xử lý thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của liên doanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 488TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 488TCHQ/KTTT
V/v: Xử lý thuế NK hàng hóa tạo tài sản cố định của liên doanh

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH vận tải Hoàng Long
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 465/HL-CV ngày 31/01/2005 của Công ty TNHH vận tải Hoàng Long về việc xin nhập khẩu miễn thuế đối với ô tô vận chuyển hành khách để tạo tài sản cố định của liên doanh đầu tư nước ngoài; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý vướng mắc trong việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định (trong đó có ô tô vận chuyển hành khách) theo quy định tại Điều 57 của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan đang báo cáo Bộ Tài chính. Trước mắt, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ vào số lượng, chủng loại hàng hóa thực tế nhập khẩu; Giấy phép đầu tư và số lượng, chủng loại hàng hóa được phép nhập khẩu miễn thuế ghi tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế do các cơ quan có thẩm quyền cấp cho Công ty TNHH vận tải Hoàng Long để tạm miễn thuế cho Công ty với điều kiện Công ty phải có cam kết bằng văn bản sẽ thực hiện ý kiến chỉ đạo cuối cùng của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH vận tải Hoàng Long biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu: VP, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 488TCHQ/KTTT về việc xử lý thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của liên doanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.811
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90