Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 483/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 483/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 19/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 483/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Giang

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/TLĐN-XNK ngày 12/1/2007 của Công ty phản ánh việc Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy không làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho các lô hàng nhập khẩu là nguyên liệu lá thuốc lá để gia công cho nước ngoài đăng ký thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KV1, nhập khẩu qua cửa khẩu Thanh Thủy thuộc Cục Hải quan Hà Giang. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo qui định tại điểm b, khoản 3 Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện được đưa về địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KV1 không phải là Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, nhưng đã có Đội thủ tục hàng đầu tư gia công theo qui định tại công văn số 5799/TCHQ-TCCB ngày 21/12/2001. Theo qui định tại điểm 3, phần 1 Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính, thì việc làm thủ tục hải quan cho hợp đồng gia công (từ tiếp nhận hợp đồng, đăng ký định mức, làm thủ tục hải quan cho từng lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu của hợp đồng, thanh khoản hợp đồng) được thực hiện tại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có cơ sở sản xuất đang thực hiện hợp đồng gia công hoặc nơi có trụ sở của doanh nghiệp. Mặt khác, Công ty đã được công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại nơi sản xuất.

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Giang căn cứ các qui định nêu trên giải quyết thủ tục chuyển cửa khẩu cho các lô hàng nhập khẩu là nguyên liệu lá thuốc lá của Công ty Thuốc lá Đà Nẵng về Đà Nẵng để Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KV1 làm tiếp thủ tục hải quan.

Về thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu thực hiện theo Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan; về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài thực hiện theo qui định tại Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Đà Nẵng;
- Cục ĐTCBL;
- Cục KTSTQ;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 483/TCHQ-GSQL ngày 19/01/2007 về thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.965

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217