Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4803/BYT-PC năm 2014 về in cảnh báo trên bao bì thuốc lá tại cửa hàng miễn thuế nhập cảnh do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4803/BYT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4803/BYT-PC
V/v in cảnh báo trên bao bì thuốc lá tại các cửa hàng miễn thuế nhập cảnh

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải
- Bộ Công Thương

Ngày 29 tháng 4 năm 2014, Bộ Y tế nhận được Công văn số 4696/BGTVT-QLDN của Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến về việc thực hiện in cảnh báo sức khỏe đối với thuốc lá tại hệ thống cửa hàng miễn thuế nhập cảnh tại sân bay. Theo đề nghị của Bộ Công Thương, ngày 1 tháng 7 năm 2014, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp với các Bộ, cơ quan có liên quan và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam. Tại cuộc họp này, đa số ý kiến thống nhất thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế là hàng tạm nhập, tái xuất không tiêu thụ tại thị trường nội địa của Việt Nam và đồng ý việc áp dụng quy định in cảnh báo sức khỏe đối với thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế nhập cảnh theo Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 1 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh miễn thuế.

Tiếp đó, ngày 17/7/2014, Bộ Y tế nhận được Công văn số 8649/BGTVT-QLDN ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải và Công văn số 6690/BCT-XNK của Bộ Công Thương đề nghị Bộ Y tế xem xét, chấp thuận đề xuất của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho phép các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế nhập cảnh của Tổng Công ty được in cảnh báo sức khỏe bằng tiếng Anh trên bao bì thuốc lá phù hợp với thông lệ quốc tế vì lý do sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế, thuốc lá bán tại các cửa hàng miễn thuế là hàng tạm nhập, tái xuất. Địa điểm của cửa hàng miễn thuế nằm ở khu vực phi thuế quan, được bán theo định lượng, trong 365 ngày mà không bán hết thì phải tái xuất, không được phép chuyển vào tiêu thụ tại thị trường nội địa. Do đó, việc quản lý đối với thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế được áp dụng các quy định đặc thù của hàng hóa tạm nhập, tái xuất, khác với hàng hóa tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì việc nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế thực hiện theo giấy phép và hướng dẫn của Bộ Công Thương và theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 1 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh miễn thuế thì thuốc lá nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế phải in cảnh báo về tác hại đối với sức khỏe bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh phù hợp với các quy định của Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá (FCTC).

Qua xem xét các nội dung trình bày về thực tiễn kinh doanh thuốc lá tại các cửa hàng miễn thuế của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, tình hình, thông lệ quốc tế về kinh doanh thuốc lá tại cửa hàng miễn thuế, các ý kiến đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, các quy định của pháp luật liên quan đến việc kinh doanh hàng miễn thuế và việc in cảnh báo sức khỏe đối với thuốc lá, Bộ Y tế nhất trí với đề nghị của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam về việc các sản phẩm thuốc lá bán tại các cửa hàng miễn thuế áp dụng quy định in cảnh báo sức khỏe tại Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 3 Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 1 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh miễn thuế.

Đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam có biện pháp quản lý chặt chẽ và phòng ngừa việc buôn lậu sản phẩm thuốc lá kinh doanh miễn thuế vào thị trường nội địa.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương có biện pháp quản lý, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra việc kinh doanh thuốc lá tại cửa hàng miễn thuế.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp và trả lời Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4803/BYT-PC năm 2014 về in cảnh báo trên bao bì thuốc lá tại cửa hàng miễn thuế nhập cảnh do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.665
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108