Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4779 TM/ĐT ngày 18/11/2002 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu

Số hiệu: 4779 TM/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 18/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4779 TM/ĐT
Về việc điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đà Nẵng
- Công ty nước Đà Nẵng

Trả lời đề nghị của UBND thành phố Đà Nẵng tại văn bản số 3343/TT-UB ngày 11/11/2002 Căn cứ văn bản số 3533/VP-XDCB ngày 19/9/2002 của UBND TP. Đà Nẵng về thay đổi vật tư  thiết bị dự án cấp nước giai đoạn 3b;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý Công ty Cấp nước Đà Nẵng được nhập khẩu vật tư, thiết bị theo Phụ lục bổ sung số 1 Hợp đồng số ĐN-IIIb ký ngày 16/10/2002 (văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ Thương mại số 1744/TM-ĐT ngày 9/5/2001).

Lưu ý:

1. Theo đề nghị của UBND tỉnh Đà Nẵng tại văn bản số 3343/TT-UB và văn bản số 3533/VP-XDCB Bộ Thương mại đồng ý cho Công ty cấp nước Đà Nẵng được nhập khẩu vật tư thiết bị nêu trên. Tuy nhiên, do Phụ lục bổ sung có nhiều thay đổi so với Hợp đồng đã ký, nên để thực hiện hợp đồng an toàn và có hiệu quả thì cần có Quyết định phê duyệt Phụ lục bổ sung của Cấp có thẩm quyền (UBND tỉnh Đà Nẵng)

2. Đề nghị Công ty Cấp nước Đà Nẵng bổ sung quy định về xuất xứ vật tư thiết bị của dự án.

Mọi nội dung khác thực hiện theo văn bản số 1744/TM-ĐT dẫn trên.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4779 TM/ĐT ngày 18/11/2002 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.010
DMCA.com Protection Status