Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 477/TCHQ-GSQL về nhập khẩu hóa chất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 477/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 19/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 477/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu hóa chất

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4053/HQTP-NV ngày 01/12/2006 trình bày về việc nhập khẩu hóa chất thuộc Phụ lục 01, 03 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BCN ngày 11/04/2006 của Bộ Công nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Đối với việc nhập khẩu hóa chất thuộc Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BCN dẫn trên, doanh nghiệp nhập khẩu phải xin phép Bộ Công nghiệp theo quy định tại Điều 8 Quyết định 143/2003/QĐ-BCN ngày 23/08/2003.

- Đối với việc nhập khẩu hóa chất thuộc Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BCN dẫn trên, doanh nghiệp được nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 10/2006/TT-BCN ngày 01/12/2006 và Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 (Mục 2 Phụ lục 3: không cần giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 477/TCHQ-GSQL ngày 19/01/2007 về nhập khẩu hóa chất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.124

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.198.139.112