Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4698/TM-ĐT ngày 13/11/2002 của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu đối với máy trò chơi điện tử tạo tài sản cố định của doanh nghiệp FDI

Số hiệu: 4698/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Đỗ Như Đính
Ngày ban hành: 13/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4698/TM-ĐT
V/v: thuế nhập khẩu đối với máy trò chơi điện tử tạo tài sản cố định của doanh nghiệp FDI. 

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Thương mại nhận được công văn của Công ty liên doanh khách sạn Hà Nội Fortuna (và một số doanh nghệp có vốn đầu tư khác mới được bổ sung chức năng kinh doanh trò chơi điện tử) đề nghị giải quyết miễn thuế nhập khẩu thiết bị trò chơi điện tử nhập khẩu để tạo tài sản cố định.

Vấn đề này, Bộ Thương mại xin báo cáo:

1- Căn cứ quy định tại Điều 47 Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 57 Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ- CP ngày 31/7/2000 (Quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị... nhập khẩu để tạo tài sản cố định hình thành doanh nghiệp (trừ ô tô du lịch, vật liệu xây dựng trong nước đã sản xuất được).

Như vậy, thiết bị trò chơi điện tử mà Công ty liên doanh khách sạn Hà Nội - Fortuna nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nhằm thực hiện mục tiêu được bổ sung "... kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài... " (Giấy phép Đầu tư điều chỉnh số 1129/GPĐC5 ngày 22/5/2002 do Bộ kế hoạch và đầu tư cấp) được miễn thuế nhập khẩu (áp dụng miễn thuế nhập khẩu một lần như đối với  một số trang thiết bị cho khách sạn quy định tại mục B phần II Phụ lục Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP dẫn trên) theo quy định nêu trên.

Tuy nhiên, tại văn bản số 268/CP-QHQT ngày 09/4/2001, Chính phủ đã có chỉ đạo một số việc cụ thể về việc tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, trong đó có quy định:

"áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt và không áp dụng ưu đãi về thuế  đối với loại hình kinh doanh này."

2- Về việc nhập khẩu đối với thiết bị trò chơi điện tử nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư nhất trí về nguyên tắc giải quyết miễn thuế nhập khẩu một lần đối với những thiết bị này (văn bản số 5121 BKJ/QLDA ngày 12/8/2002) căn cứ vào quy định tại Điều 57 Nghị định của Chính phủ số 24/2002/NĐ-CP dân trên.

- Bộ Tài chính cho rằng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu với lí do không thuộc danh mục nêu tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP và lĩnh vực khách sạn cũng không khuyến khích, đặc biệt hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là lĩnh vực đầu tư có điều kiện (văn bản số 10325 TC/TCT ngày 23/9/2002).

Như vậy, Bộ tài chính cos quan điểm về vấn đề này không giống quan điểm của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Để việc giải quyết miễn thuế nhập khẩu thiết bị trò chơi điện tử có thưởng nêu trên thực hiện theo đúng quy định của các văn bản pháp luật, Bộ Thương mại xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quy định.

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4698/TM-ĐT ngày 13/11/2002 của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu đối với máy trò chơi điện tử tạo tài sản cố định của doanh nghiệp FDI

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.296
DMCA.com Protection Status