Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4698/TCHQ-GSQL về thanh khoản hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4698/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4698/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH SX-XD-TM Thiên Phú
(Địa chỉ: Số 5/12 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 07/0712/CVTP ngày 26/07/2012 của Công ty TNHH SX-XD-TM Thiên Phú về việc thời hạn thanh khoản đối với hàng tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Luật Thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất; Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ về thời hạn hàng hóa tạm nhập tái xuất được lưu tại Việt Nam và được hướng dẫn tại điểm 5 Mục V Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Điều 37 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn, đối chiếu với nội dung trình bày của Công ty tại công văn số 07/0712/CVTP và hồ sơ kèm theo thì lô hàng của Công ty đã quá thời hạn 180 ngày lưu lại tại Việt Nam. Do vậy, việc đề nghị gia hạn thêm thời gian lưu tại Việt Nam của Công ty là vượt thẩm quyền của Tổng cục Hải quan, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực III để thực hiện thanh khoản hoặc làm thủ tục tái xuất theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty đưuợc  biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4698/TCHQ-GSQL về thanh khoản hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.965
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116