Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 466/XNK-CN năm 2013 xin nhập khẩu giầy bảo hộ cho công nhân do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 466/XNK-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Phan Thị Diệu Hà
Ngày ban hành: 10/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 466/XNK-CN
V/v xin nhập khẩu giầy bảo hộ cho công nhân

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam
(Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 27.09.2013/INOUE ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam về việc xin nhập khẩu giầy bảo hộ cho công nhân, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

1. Theo giải trình của Công ty tại công văn số 27.09.2013/INOUE nêu trên, giầy bảo hộ lao động (hàng mới 100%) mà Công ty có nhu cầu nhập khẩu để trang bị cho công nhân làm việc tại nhà máy của Công ty, không nhằm mục đích kinh doanh, do vậy, đề nghị Công ty làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp tại cơ quan Hải quan theo quy định tại điểm a khoản 2 mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 04 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư và các quy định hiện hành, không phải xin giấy phép của Bộ Công Thương.

2. Đề nghị Công ty chỉ sử dụng giầy bảo hộ nêu trên theo đúng mục đích, không nhượng bán, kinh doanh trên thị trường hoặc sử dụng vào các mục đích khác.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để Công ty được biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/cáo)
- TCHQ;
- Lưu: VT, XNK.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 466/XNK-CN năm 2013 xin nhập khẩu giầy bảo hộ cho công nhân do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.581
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76