Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4644/TCHQ-TXNK về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4644/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 06/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4644/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 54/TH-CV ngày 22/08/2012 của Công ty TNHH TBGD Tân Hà khiếu nại về việc truy thu thuế mặt hàng bảng điện tử theo Quyết định số 1013/QĐ-HQĐV ngày 28/6/2012 của Chi cục HQCK Cảng Đình Vũ – Cục Hải quan TP.Hải Phòng (hồ sơ kèm theo). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với việc phân loại các mặt hàng có tên gọi chung là bảng điện tử, Tổng cục Hải quan đã có 02 công văn hướng dẫn là:

- Công văn số 169/TCHQ -GSQL ngày 14/1/2008: “mặt hàng bảng viết dữ liệu bằng bút tẩy khô dùng trong hội nghị, giảng dạy và có thể kết nối với máy tính. Có chức năng nhớ các dữ liệu đã viết trong bộ nhớ đệm và in bằng giấy nhiệt. Không có chức năng nhập, lưu trữ và kết xuất dữ liệu như máy vi tính vì các dữ liệu sẽ mất sau khi tắt nguồn, thuộc nhóm 96.10, mã số 9610.00.90.00”.

- Công văn số 4386/TCHQ-GSQL ngày 23/7/2009: “mặt hàng là thiết bị nhập dữ liệu kết nối với máy vi tính interactive whiteboard model JL-9000 (85”) thuộc nhóm 84.71, mã số chi tiết 8471.60.40.00”.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo Chi cục HQCK Cảng Đình Vũ kiểm tra, rà soát hồ sơ gốc, thực tế hàng hóa nhập khẩu, căn cứ Biểu thuế nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm mở tờ khai, đối chiếu với nội dung hướng dẫn trong 02 công văn nêu trên để phân loại. Trường hợp vẫn còn vướng mắc thì gửi đầy đủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, hình ảnh của mặt hàng cần phân loại, xác định mã số về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH TBGD Tân Hà (thay trả lời);
(551 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội)
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4644/TCHQ-TXNK về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.280
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0