Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4616 TM/ĐT ngày 08/11/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập linh kiện IKD để sản xuất và xuất khẩu bộ linh kiện xe CKD

Số hiệu: 4616TM/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 08/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4616 TM/ĐT
V/v nhập linh kiện IKD để sản xuất và xuất khẩu bộ linh kiện xe CKD 

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty VMEP

Trả lời công văn số VSDN-2001-361 ngày 6/11/2002 của Công ty VMEP về việc nhập khẩu bộ linh kiện IKD xe máy để lắp ráp và xuất khẩu xe dưới dạng bộ linh kiện CKD, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Để đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng mới, Bộ Thương mại đồng ý công ty VMEP được nhập khẩu 2000 bộ linh kiện xe máy dạng IKD để lắp ráp với linh kiện sản xuất trong nước thành xe nguyên chiếc đóng gói dưới dạng bộ linh kiện CKD xuất khẩu theo Hợp đồng số S-CKD/0210-01/VMSY ngày 17/9/2002 của Công ty VMEP ký với Công ty Sanyang Industry Co.Ldt.

- Số linh kiện IKD nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu không tính trừ vào chỉ tiêu nhập khẩu bộ linh kiện IKD được phân bổ hàng năm của Công ty VMEP, không được tiêu thụ trong nước.

- Công ty VMEP có trách nhiệm báo cáo Bộ Thương mại, Sở Thương mại Đồng Nai về nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

Việc nhập khẩu linh kiện để sản xuất hàng xuất khẩu thực hiện theo quy định hiện hành và Điều 58 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ.

Văn bản này có hiệu lực đến 31/6/2003.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4616 TM/ĐT ngày 08/11/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập linh kiện IKD để sản xuất và xuất khẩu bộ linh kiện xe CKD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.909
DMCA.com Protection Status