Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4592/TM-ĐT ngày 07/11/2002 của Bộ Thương mại về việc thanh lý máy móc đã cũ

Số hiệu: 4592/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 07/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4592/TM-ĐT
V/v thanh lý máy móc cũ 

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Công nghiệp Bình Dương
- Công ty TNHH Nhựa Nam Việt

 

Trả lời công văn số 715 CV/BQL ngày 24/9/2002 của Ban quản lý KCN Bình Dương và công văn số 06/CV-NV Công ty TNHH Nhựa Nam Việt về việc thanh lý máy móc thiết bị và nguyên liệu thừa để sản xuất mực in máy tính;

Xét đề nghị của Công ty theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/8/2002 chấm dứt hoạt động sản xuất gia công nạp mực in do khó khăn về thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu;

Theo đề nghị của Ban quản lý KCN Bình Dương, chấp thuận Công ty được giảm chức năng sản xuất gia công nạp mực in máy vi tính;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Đồng ý Công ty TNHH Nhựa Nam Việt được bán thanh lý máy móc thiết bị và số nguyên liệu nhập khẩu sản xuất nạp mực in. Danh mục các thiết bị và nguyên liệu được thanh lý, số tờ khai hải quan hàng như phụ lục đính kèm.

Công ty TNHH Nhựa Nam Việt có trách nhiệm thực hiện truy nộp thuế nhập khẩu đã được miễn đối với thiết bị máy móc và các nghĩa vụ tài chính theo quy định, số tiền thu được phải đầu tư cho hoạt động của Công ty.

2- Do Công ty TNHH Nam Việc giảm chức năng sản xuất, để bảo toàn vốn đầu tư và đảm bảo công ăn việc làm của công nhân, Ban quản lý KCN Bình Dương có trách nhiệm đốc thúc Công ty TNHH Nam Việt bổ sung thiết bị máy móc cho hoạt động sản xuất, không giảm vốn đầu tư.

Bộ Thương mại thông báo để Ban quản lý KCN Bình Dương và Công ty TNHH Nhựa Nam Việt biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4592/TM-ĐT ngày 07/11/2002 của Bộ Thương mại về việc thanh lý máy móc đã cũ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.879
DMCA.com Protection Status