Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4446TC/TCT về thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng Ethanol 99% và Adekanol B-174 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4446TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 09/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4446 TC/TCT
V/v: thuế nhập khẩu và thuế TTĐB mặt hàng Ethanol 99% và Adekanol B-174

Hà nội, ngày 09 tháng 10 năm 2000

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Công ty TNHH Nippon paint Việt Nam

Trả lời công văn số 86/NPV ngày 15/09/2000 của Công ty TNHH Nippon paint Việt Nam về việc xin xem xét thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu đối với mặt hàng Ethanol 99% và Adekanol B-174, Bộ Tài chính có ý như sau:

1. Về thuế nhập khẩu:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 280/TTg ngày 28/05/1994 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Biểu thuế;

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/1/1999); Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 29/1999/QĐ-BTC ngày 15/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT/BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới; tham khảo kết quả giám định số 4041a/N3.9/TĐ ngày 27/11/1999 của Trung tâm kỷ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3; số 70339A/HQ/1998/G ngày 24/03/1998 của Vinacontrol thì:

- Mặt hàng ethanol 99% được xác định là cồn êtilic đã bị làm biết tính có nồng độ 99% trở lên thuộc nhóm 2207, phân nhóm 220720, tuỳ từng thời điểm nhập khẩu có thuế thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 50% (năm mươi phần trăm) hoặc có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20% (hai mươi phần trăm).

-Mặt hàng adekanol B-714 được xác định là chất hoạt động bề mặt (polyoxyalkelene ether) thuộc nhóm 3402, phân nhóm 340219, từ thời điểm trước ngày 1/1/1999 thì tùy từng thời điểm nhập khẩu,có thuế suất thuế nhập khẩu 30% (ba mươi phần trăm) hoặc có thuế suất thuế nhập khẩu 20% (hai mươi phần trăm). Thời điểm từ 1/1/1999. có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20%.

2. Về thuế tiêu thụ đặc biệt

-Thời điểm trước ngày 1/1/1999: Bộ Tài chính đã có công văn số 3787 TC/TCT ngày 22/10/1997 (sao gửi kèm theo) gửi Tổng cục Hải quan không phải thu thuế TTĐB đối với mặt hàng cồn êtilic nhập khẩu không pha chế rượu. Do vậy đối với lô hàng ethanol 99% được xác định là cồn êtilic biến tính nhập khẩu về để phục vụ sản xuất của doanh nghiệp, không để pha chế rượu thì không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Công ty TNHH Nippon Paint làm việc với cơ quan hải quan để được xử lý cụ thể.

-Thời điểm từ ngày 1/1/1999: Căn cứ Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;Thông tư 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định trên; thì mặt hàng ethanol 99% được xác định là cồn êtilic biến tính không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Về việc xử lý xin miễn truy thu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/01/1999 của Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý nợ đọng, truy thu và phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu; thì đối với các lô hàng Ethanol 99% và Adekanol B-174 có Tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan xác định nguyên nhân phải truy thu để xử lý theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam được biết và làm việc với cơ quan Hải quan để được giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Cục HQ tỉnh Đồng Nai.
- Lưu TCT (HC, NV1, NV3 (2b)

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4446TC/TCT ngày 09/10/2000 về thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng Ethanol 99% và Adekanol B-174 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.314

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217