Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4427/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4427/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2005 

 

 

Kính gửi : Cục hải quan Long An

 

Tổng cục nhận được văn bản khiếu nại số 54/CV-2005 của Chi nhánh công ty T&S Long An về việc điều chỉnh giá tính thuế mặt hàng sợi nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 541/NKD/BB ngày 01/12/04 và tờ khai số 546/NKD/BB ngày 06/12/2004 tại Cục Hải quan Long An, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Xem xét nội dung Chi nhánh Công ty trình bày và công văn số 361/HQLA-NV ngày 22/4/2005 của Cục Hải quan Long An đã trả lời khiếu nại của Chi nhánh công ty thì Cục Hải quan Long An đã tiến hành tham vấn và điều chỉnh giá tính thuế là thực hiện đúng theo quy định của Thông tư số 118/2003/TT/BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 118 nói trên. Tuy nhiên, tại công văn số 361 nói trên chưa trả lời cụ thể cơ sở xác định lại giá tính thuế để Chi nhánh công ty được rõ, do vậy Chi nhánh công ty khiếu nại về mức giá do Cục Hải quan Long An xác định vì cho rằng mức giá đó không phù hợp với mặt hàng của Chi nhánh công ty nhập khẩu và cam kết sẽ đóng thuế khi có quyết định điều chỉnh hợp lý.

Yêu cầu Cục Hải quan Long An căn cứ vào hồ sơ nhập khẩu của các lô hàng, kết quả kiểm tra hàng thực nhập, kết quả tham vấn, xem xét cơ sở xác định lại giá tính thuế đã áp dụng, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn xác định tính thuế hiện hành tại thời điểm hàng nhập khẩu, để có ý kiến trả lời cụ thể cho Chi nhánh công ty được rõ.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan Long An thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4427/TCHQ-KTTT ngày 25/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh giá tính thuế mặt hàng sợi nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 541/NKD/BB ngày 01/12/04 và tờ khai số 546/NKD/BB ngày 06/12/2004 tại Cục Hải quan Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.696

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!