Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc điều chỉnh danh mục hàng hoá mua để xuất khẩu; và quy trình về dịch vụ nhập khẩu, phân phối cho doanh nghiệp FDI.

Số hiệu: 4416/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 31/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4416/TM- ĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 4416/TM-ĐT NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC HÀNG HOÁ MUA ĐỂ XUẤT KHẨU; VÀ QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI CHO DOANH NGHIỆP FDI

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp văn bản số 4691/VPCP-KTTH ngày 05/10/2001 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh danh mục hàng hoá xuất khẩu đối với doanh nghiệp FDI,

Bộ Thương mại xin báo cáo như sau:

Theo Chỉ thị số 19/2001/CT-TTg ngày 28/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP ngày 28/8/2001 của Chính phủ về tăng cường thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ 2 vấn đề:

1. Thu hẹp danh mục hàng hoá doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được mua để xuất khẩu.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nhập khẩu và dịch vụ phân phối nêu tại khoản 4 mục IV phụ lục số 1 kèm theo Nghị định số 24/2001/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ.

Về vấn đề thứ nhất:

Bộ Thương mại đã có tờ trình số 3808/TM-ĐT ngày 25/9/2001 trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4691/VPCP-KTTH dẫn trên, Bộ Thương mại đã gửi Công văn số 4117/TM-ĐT ngày 12/10/2001 để lấy ý kiến của Bộ, Ngành liên quan (gồm Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan) về danh mục hàng hoá các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua để xuất khẩu và đề nghị có ý kiến trước ngày 20/10/2001.

Đến nay, Bộ Thương mại đã nhận được văn bản góp ý kiến của Tổng cục Hải quan (Văn bản số 4662/TCHQ-GSQL ngày 22/10/2001), Bộ Công nghiệp (văn bản số 4421/CV-KHĐT ngày 23/10/2001) và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (văn bản số 3146/BNN-KH ngày 25/10/2001); Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính chưa có ý kiến.

Ý kiến của các Bộ, Ngành đã gửi đều cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình số 3808/TM-ĐT dẫn trên, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi mua hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành (khoáng sản, cà phê, gỗ...) để xuất khẩu cần phải tuân thủ các quy định quản lý chuyên ngành.

Riêng đối với mặt hàng gạo, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị: "Do tính nhạy cảm của vấn đề an ninh lương thực quốc gia nên chỉ cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua gom chế biến xuất khẩu tới một số lượng nhất định để hỗ trợ tiêu thụ lúa gạo cho nông dân".

Sau khi nhận đủ ý kiến góp ý của các Bộ còn lại (Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính), Bộ Thương mại sẽ tổng hợp để ban hành Thông tư bổ sung Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 (hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000) điều chỉnh danh mục hàng hoá doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được mua để xuất khẩu.

Về vấn đề thứ 2:

Việc cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động dịch vụ nhập khẩu và dịch vụ phân phối có liên quan đến nhiều văn bản pháp luật, đặc biệt là Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời còn liên quan đến bảo hộ sản xuất, quyền kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam và trật tự lưu thông phân phối trên thị trường toàn quốc. Vì vậy, Bộ Thương mại đã soạn thảo nội dung tờ trình Thủ tướng Chính phủ và đang trao đổi kỹ với các vụ trong Bộ Thương mại, cũng như các Bộ, Ngành có liên quan.

Bộ Thương mại sẽ tổng hợp ý kiến và trình Thủ tướng Chính phủ sớm nhất.

Trân trọng.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc điều chỉnh danh mục hàng hoá mua để xuất khẩu; và quy trình về dịch vụ nhập khẩu, phân phối cho doanh nghiệp FDI.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.386

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111
server250