Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 440/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 440/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 440/GSQL-TH
V/v Vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 1570/HQĐNa-GSQL ngày 22/9/2011 của Cục Hải quan Đồng Nai trình bày vướng mắc liên quan đến các C/O mẫu E số tham chiếu E113201NJ0028 cấp ngày 08/8/2011, E113302022310007 cấp ngày 03/8/2011 và E113201NJ0010029 cấp ngày 8/8/2011 do Công ty Sanyo Ha Asean xuất trình, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu nội dung tại công văn số 1570/HQĐNa-GSQL dẫn trên của Cục Hải quan Đồng Nai và bộ hồ sơ, chứng từ gửi kèm, đồng thời căn cứ giải trình của Công ty Sanyo Ha Asean tại công văn số 8862/SHA2011 ngày 09/9/2011 thấy rằng: đây là các trường hợp mua bán qua bên thứ ba (giữa hai công ty của Trung quốc và đối tác Việt Nam - Công ty Sanyo Ha Asean).

Theo đó, việc tại ô số 7 và 13 của các C/O dẫn trên không có thông tin khai báo theo hướng dẫn tại khoản d, điểm 14 Phụ lục 4 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương là không đúng quy định. Như vậy, các C/O này không được xem xét, chấp nhận.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 440/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.865
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108