Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4335/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hạch toán kế toán đối với trường hợp mua vật tư hàng hóa để sử dụng không qua nhập kho

Số hiệu: 4335/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4335/TCT-PCCS
V/v: hạch toán kế toán

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1796/CT-TTHT ngày 23/9/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về hạch toán kế toán đối với trường hợp mua vật tư hàng hóa để sử dụng không qua nhập kho, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 1141 TC/QĐ-CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp có hướng dẫn hạch toán đối với trường hợp vật tư hàng hóa không nhập kho được sử dụng cho hoạt động sản xuất và dịch vụ trong kỳ. Cụ thể:

- Trường hợp mua nguyên liệu, vật tư hàng hóa không qua kho xuất dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán ghi nợ các tài Khoản 621, 627, 641, 642, 632,… tuỳ theo Mục đích sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời ghi có các tài Khoản liên quan, không phải ghi nhập kho qua các tài Khoản 152, 153, 156.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4335/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hạch toán kế toán đối với trường hợp mua vật tư hàng hóa để sử dụng không qua nhập kho

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112