Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4228/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4228/TCHQ-KTTT
V/v: không thu thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục hải quan Long An

Tổng cục Hải quan nhận được côg văn số 536/HQLA-NV ngày 21/6/2005 của Cục Hải quan Long An về việc đề nghị giải quyết không thu thuế TTĐB đối với lô hàng Xăng dung môi (Hexan) của Công ty TNHH Arihant Oil and Feed nhập khẩu năm 2000 theo hình thức NKD và đã sản xuất hàng xuất khẩu (XKD). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 13 Luật thuế TTĐB, Điều 12 Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và điểm 1.d mục II, phần C Thông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính quy định: Nguyên liệu NK để SX, gia công hàng XK thuộc đối tượng được hoàn thuế TTĐB.

- Căn cứ hướng dẫn tại tiết g, điểm 1, mục I, Phần E, Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và công văn số 8422TC/TCT ngày 15/8/2003 của Bộ Tài chính; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại tờ trình ngày 12/9/2005; Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu NVL (có thuế TTĐB) theo hình thức nhập nguyên liệu SX hàng XK hoặc nhập nguyên liệu theo loại hình NKD, sản phẩm đã XK, doanh nghiệp đã xây dựng và đăng ký định mức tiêu hao NVL để sản xuất hàng XK với cơ quan Hải quan trước khi XK sản phẩm (đối với trường hợp nhập NL SX hàng XK) hoặc trước khi làm thủ tục xin hoàn thuế (đối với trường hợp NKD), tờ khai HQ hàng hóa XK đã có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan nhưng có sai sót thủ tục hai báo HQ về hình thức XK (XKD), thì vẫn được xét hoàn lại thuế (hoặc không thuế) TTĐB cho phần nguyên liệu NK thực sản xuất ra sản phẩm đã XK, thủ tục hồ sơ và thẩm quyền hoàn thuế tương tự như đối với thuế NK quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC và công văn số 8422TC/TCT nêu tên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2 bản), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4228/TCHQ-KTTT ngày 12/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị giải quyết không thu thuế TTĐB đối với lô hàng Xăng dung môi (Hexan) của Công ty TNHH Arihant Oil and Feed nhập khẩu năm 2000 theo hình thức NKD và đã sản xuất hàng xuất khẩu (XKD)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.527

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!