Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4228/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông báo 197/TB-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4228/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4228/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Thông báo 197/TB-BCT .

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT ngày 06/5/2011 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của Hải quan địa phương về việc doanh nghiệp chế xuất (DNCX) bán sản phẩm (mỹ phẩm) do DNCX sản xuất cho doanh nghiệp nội địa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 và Khoản 5, Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ thì hàng hóa do DNCX sản xuất bán vào thị trường nội địa phải làm thủ tục hải quan và tuân thủ các quy định đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tuy nhiên, Thông báo số 197/TB-BCT và các văn bản hướng dẫn liên quan của Bộ Công Thương chưa quy định rõ trường hợp DNCX bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất (mỹ phẩm, rượu, điện thoại di động) vào thị trường nội địa có thuộc đối tượng áp dụng Thông báo 197/TB-BCT hay không? Nếu thuộc đối tượng áp dụng thì về hồ sơ nhập khẩu và cửa khẩu nhập khẩu thực hiện như thế nào?

Do vậy, để có cơ sở hướng dẫn Hải quan địa phương thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến về vấn đề trên.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự phối hợp của Quý Vụ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Đồng Nai (để theo dõi);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4228/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông báo 197/TB-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.454
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211