Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 421/GSQL-GQ1 về thông quan hóa chất nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 421/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 06/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 421/GSQL-GQ1
V/v thông quan hóa chất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Vân Long CDC
(Khu An Trì, Hùng Vương, Q. Hồng Bàng – Hải Phòng)

Trả lời công văn số 333/CV-VCDC ngày 29/6/2012 của Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Vân Long VDC về thời điểm nộp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 11.c, điều 11 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 8/4/2011 của Chính phủ thì “trước khi thông quan hóa chất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực hiện việc khai báo hóa chất với Bộ Công thương”. Thủ tục khai báo và thời gian cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất đề nghị Công ty kiến nghị trực tiếp với Bộ Công thương để được xem xét giải quyết.

Khi làm thủ tục hải quan, Công ty phải xuất trình bản chính và nộp bản sao Giấy xác nhận khai báo hóa chất cho cơ quan Hải quan thì cơ quan Hải quan mới có cơ sở thông quan hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần thương mại Đầu tư Vân Long CDC biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 421/GSQL-GQ1 về thông quan hóa chất nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.040
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106