Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4143/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4143/TCT-ĐTNN
V/v: thuế GTGT đối với  hàng gia công xuất khẩu
 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Xí nghiệp may liên doanh Nomura

Trả lời công văn không số ngày 25/10/2005 của Xí nghiệp may Liên doanh Nomura về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa gia công xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về xác định doanh thu gia công xuất khẩu:

Theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính: Đối với gia công hàng hóa, giá tính thuế là giá gia công chưa có thuế GTGT, bao gồm: tiền công, tiền nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và các chi phí khác để gia công do bên nhận gia công phải chịu.

Theo quy định tại Điểm 1 và 3.d, Mục II, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002; Điểm 3.4, Mục II, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động gia công hàng hoá là tiền thu về gia công bao gồm cả tiền công, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa. Đây là căn cứ để cơ sở gia công lập hóa đơn GTGT và xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế.

2. Về thanh toán hàng xuất khẩu theo hình thức bù trù:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục II, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính; Điểm 1.d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì: hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ các điều kiện quy định trong đó phải thực hiện thanh toán qua Ngân hàng.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Xí nghiệp Nomura có ký hợp đồng gia công, xuất khẩu với bên nước ngoài, trong hợp đồng có quy định việc thanh toán được bù trừ giữa tiền gia công, nguyên vật liệu Công ty mua vào của các nhà cung cấp khác theo chỉ định của Nomura Trading Co., Ltd Nhật Bản và thành phẩm xuất khẩu bán ra, vào cuối năm số thừa thiếu còn lại sẽ được thanh toán bằng tiền qua Ngân hàng, nếu có đủ hồ sơ xuất khẩu hàng hóa gia công và thanh toán theo quy định nêu trên thì Xí nghiệp Nomura được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% và được khấu trừ, hoàn lại thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Xí nghiệp Nomura được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hải Phòng
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4143/TCT-ĐTNN ngày 15/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa gia công xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.601

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3