Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4086/VPCP-QHQT về việc hợp tác thương mại ở khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4086/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4086/VPCP-QHQT
V/v hợp tác thương mại ở khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 1460/TTr-BCT ngày 22 tháng 02 năm 2008 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3342/BKH-KTĐN ngày 09 tháng 5 năm 2008), Bộ Công an (văn bản số 780/CV-BCA-A11 ngày 23 tháng 4 năm 2008), Bộ Quốc phòng (văn bản số 1764/BQP-ĐN ngày 10 tháng 4 năm 2008), Bộ Y tế (văn bản số 2299/BYT-QT ngày 04 tháng 4 năm 2008), Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1743/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 2795/NHNN-QLNH ngày 24 tháng 3 năm 2008), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 716/BNN-CB ngày 21 tháng 3 năm 2008) về việc triển khai các kết quả Hội nghị Thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan và phía Campuchia xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển chợ biên giới Việt Nam-Campuchia, trong đó ưu tiên xây dựng trước cặp chợ mẫu biên giới hai nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4086/VPCP-QHQT về việc hợp tác thương mại ở khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.732
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66