Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4067/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4067/TCHQ-GSQL
V/v đơn vị làm thủ tục HQ đối với hàng gia công

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi:

Chi nhành Tổng công ty Dệt may Việt Nam tại Cần Thơ
N14 Trần Văn Kheo, TP. Cần Thơ

 

Trả lời công văn số 72/VNT ngày 05/8/2004 của Chi nhánh về đề nghị được làm thủ tục hải quan cho các hợp đồng gia công với các xí nghiệp may mặc khác đóng tại TP. Hồ Chí Minh, dù các xí nghiệp đó không phải là đơn vị phụ thuộc Chi nhánh VINATEX Cần Thơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm 3.1, Mục I Thông tư số 07/2000/TT-TCHQ đã quy định “Việc làm thủ tục hải quan cho một hợp đồng gia công... phải thực hiện tại một đơn vị Hải quan thuộc tỉnh, thành phố nơi có xí nghiệp (xí nghiệp của doanh nghiệp hoặc xí nghiệp của doanh nghiệp khác mà hợp đồng gia công được thực hiện tại đó)...”

Vì vậy, theo quy định này, nếu hợp đồng gia công của Chi nhánh nhưng Chi nhánh thuê các xí nghiệp may mặc khác đóng tại TP. Hồ Chí Minh gia công; thì những hợp đồng gia công này được làm thủ tục hải quan tại Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh phải khai báo cho đơn vị Hải quan làm thủ tục biết các xí nghiệp mà Chi nhánh thuê gia công đối với từng hợp đồng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4067/TCHQ-GSQL ngày 30/08/2004 ngày 30/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc đơn vị làm thủ tục HQ đối với hàng gia công

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.092

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189