Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 403/BCT-XNK về tạm nhập khẩu ô tô sát-xi tay lái nghịch do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 403/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 403/BCT-XNK
V/v: tạm nhập khẩu ô tô sát-xi tay lái nghịch

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAMCO)
(Địa chỉ: 262 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 1051/SC-XNK ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAMCO) về việc đề nghị tạm nhập 02 ô tô sát-xi buýt để làm mẫu đóng thùng xe buýt. Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện cho Tổng Công ty sản xuất xuất khẩu thùng xe buýt, thâm nhập thị trường Indonexia, Bộ Công Thương đồng ý Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAMCO) được tạm nhập 02 ô tô sát-xi buýt tay lái nghịch để làm mẫu đóng thùng xe buýt xuất khẩu.

Sau khi hoàn thành việc đóng mẫu, Tổng Công ty phải tái xuất 02 mẫu ô tô sát-xi tạm nhập nêu trên và không được sử dụng trong nước dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tạm nhập tái xuất được thực hiện tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành.

Công văn số 5089/BCT-XNK ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Bộ Công Thương không còn giá trị thực hiện.

Bộ Công Thương thông báo để Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAMCO) biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ CNNg, KV1;
- Lưu: VT, XNK, tungdov.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 403/BCT-XNK về tạm nhập khẩu ô tô sát-xi tay lái nghịch do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.555
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30