Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4009/TM-ĐT ngày 04/10/2002 của Bộ Thương mại về việc bán thanh lý xe ô tô cũ để mua xe mới

Số hiệu: 4009/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 04/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4009/TM-ĐT
V/v bán thanh lý xe ô tô cũ để mua xe mới

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

 Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Liên doanh SEIAH FESTIVAL
(19- đường Cộng Hoà - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 20 SAF ngày 22/8/2002 của Công ty liên doanh về việc bán thanh lý ô tô cũ đã hết khấu hao để nhập khẩu xe ô tô mới theo Biên bản họp Hội đồng quản trị CTLD ngày 20/4/2002;

Căn cứ công văn số 2025 UB-DA ngày 14/6/2002 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan quản lý CTLD tại địa bàn cho phép Công ty liên doanh Seiah Festival được thanh lý 14 chiếc xe cũ các loại với giá trị khoảng 80.000 USD.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Đồng ý Công ty liên doanh Seiah Festival được bán thanh lý tại Việt Nam 14 chiếc xe cũ các loại (06 chiếc xe loại 5 chỗ ngồi và 08 chiếc xe loại 12 chỗ ngồi). Số xe này đã được nhập khẩu vào Việt Nam để tạo tài sản cố định theo giấy phép nhập khẩu hàng hóa số 824 ngày 24/8/1992 của Phòng GP XNK của Bộ Thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh và nhập khẩu vào Việt Nam theo tờ khai hàng nhập khẩu số 101/NĐT/ô tô ngày 31/10/1993 của Hải quan TP Hồ Chí Minh.

2- Công ty liên doanh Seiah Festival có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành có liên quan đối với việc bán thanh lý xe ô tô đã được miễn thuế trước kia.

3- Theo GPĐT số 534/GP ngày 8/02/1993 CTLD được thành lập để "vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô" do đó xe ô tô là phương tiện sản xuất kinh doanh chính của CTLD, vì vậy CTLD có trách nhiệm tái đầu tư đủ số phương tiện vận chuyển hành khách du lịch theo đầu xe đã đăng ký ở Giải trình KTKT nhằm đảm bảo hoạt động theo chức năng Bộ Thương mại thấy rằng, số đầu xe thanh lý nhiều (14 cái) nhưng kế hoạch mua mới của CTLD đã được UBND chấp nhận chỉ mua 02 xe mới là chưa đảm bảo đầu xe theo quy mô vận chuyển ban đầu.

Đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh, Sở KHĐT có trách nhiệm đôn đốc CTLD sử dụng vốn khấu hao và tiền thu sau khi bán xe để đầu tư đủ quy mô vận chuyển hành khách du lịch như GPĐT quy định (mua xe trong nước sản xuất).

Sau khi thanh lý, Công ty bảo vệ Bộ Tài chính, UBND TP Hồ Chí Minh và Bộ Thương mại việc truy nộp thuế nhập khẩu và thực hiện đầu tư.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4009/TM-ĐT ngày 04/10/2002 của Bộ Thương mại về việc bán thanh lý xe ô tô cũ để mua xe mới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.285
DMCA.com Protection Status