Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3982/TM-ĐT ngày 03/10/2002 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nguyên liệu sản xuất của dự án đầu tư trong nước

Số hiệu: 3982/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Đào Văn Hải
Ngày ban hành: 03/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3982/TM-ĐốI TƯợNG
V/v miễn thuế nguyên liệu sản xuất của dự án đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty Việt Hà

Trả lời đề nghị của Công ty nêu tại công văn số 55/CPVH ngày 26/9/2002 về việc xin tư vấn việc giảm thuế.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định về việc giải quyết miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất được quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10; Quyết định 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu;

Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 04/5/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục các nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được;

Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 và số 117/2000/TT-BTC ngày 21/12/2000 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg dẫn trên của Thủ tướng Chính phủ.

2- Các văn bản số 3545/TM-ĐT 4772/TM-ĐT của Bộ Thương mại không phải là văn bản hướng dẫn giải quyết miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Thông báo để Công ty được biết.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Văn Hải

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3982/TM-ĐT ngày 03/10/2002 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nguyên liệu sản xuất của dự án đầu tư trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.837
DMCA.com Protection Status