Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3975 TMĐT ngày 03/10/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu vật tư, thiết bị cho đường dây và các trạm biến áp miền Trung

Số hiệu: 3975TMĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 03/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3975 TMĐT
V/v nhập khẩu vật tư, thiết bị ho đường dây và các rạm biến áp miền Trung

Hà Nội ngày 03 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty điện lực Việt Nam
- Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung

 

Căn cứ Quyết định số 91/TTg ngày 13/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý nhập khẩu máy móc thiết bị và Thông tư số 04/TM/ĐT ngày 30/07/1993 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định trên;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu;

Căn cứ các văn bản:

1- Quyết định số 55 EVN/HĐQT-TĐ ngày 27/02/2001 của HĐQT Tổng Công ty điện lực Việt Nam phê duyệt BCNCKT dự án đường dây 220 kV Đa Nhim - Nha Trang;

2- Quyết định số 121/QĐ-EVN/HĐQT ngày 21/03/2002 của HĐQT  Tổng Công ty điện lực Việt Nam phê duyệt kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh dự án đường dây 220 kV Đa Nhim - Nha Trang;

3- Văn bản số 100 EVN/HĐQT ngày 23/04/2002 của HĐQT Tổng Công ty điện lực Việt Nam về việc bổ sung công trình chống quá tải ĐZ 220 kV Đa Nhim - Nha Trang;

4- Quyết định số 2757/QĐ-EVN-QLĐT ngày 22/08/2002 của Tổng Công ty điện lực Việt Nam phê duyệt kết quả thương thảo trực tiếp mua sắm vật tư, thiết bị cho dự án đường dây 220 kV Đa Nhim - Nha Trang;

5- Quyết định số 2909/QĐ-EVN-QLĐT ngày 09/9/2002 của Tổng Công ty điện lực Việt Nam phê duyệt hợp đồng nhập khẩu vật tư, thiết bị cho dự án đường dây 220 kV Đa Nhim - Nha Trang;

6- Văn bản số 3829/CV-EVN-QLĐT ngày 09/09/2002 của Tổng Công ty điện lực Việt Nam về việc nhập khẩu vật tư, thiết bị cho dự án đường dây 220 kV Đa Nhim - Nha Trang,

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Đồng ý Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung nhập khẩu vật tư, thiết bị cho đường dây và các trạm biến áp miền Trung theo các hợp đồng nhập khẩu sau:

1.1/ Hợp đồng số 44/2002 EVN-CPPMB-CORNING/DN-NT ngày 22/08/2002 ký với Công ty CORNING CABLE SYSTEMS GMBH&CO.KG (Đức).

Trị giá hợp đồng: 852.816,20 UER CIF cảng Nha Trang/Đà Nẵng.

1.2/ Hợp đồng số 46/2002 EVN-CPPMB-TIANJIN/DN-NT ngày 22/08/2002 ký với Công ty Tianjin Machinery & Equipment Import-Export Corporation (Trung Quốc).

Trị giá hợp đồng: 273.033,03 USD.CIF cảng TP. Hồ Chí Minh/Đà Nẵng.

2- Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung là đơn vị thuộc Tổng Công ty điện lực Việt Nam thực hiện các hợp đồng nói trên theo các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu. Hàng được nhập khẩu qua các cửa khẩu TP. Hồ Chí Minh/Đà Nẵng/Nha Trang.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31/12/2003.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3975 TMĐT ngày 03/10/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu vật tư, thiết bị cho đường dây và các trạm biến áp miền Trung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017
DMCA.com Protection Status