Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 397/XNK-TMQT năm 2013 tạm xuất tái nhập thiết bị y tế do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 397/XNK-TMQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 16/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/XNK-TMQT
V/v tạm xuất tái nhập thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Phòng khám Gia đình Tp. Hồ Chí Minh
(Địa chỉ: 34 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số CVTX04/2013 ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Công ty TNHH Phòng khám Gia đình Tp. Hồ Chí Minh về việc tạm xuất tái nhập thiết bị y tế ra nước ngoài để sửa chữa, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Phòng khám Gia đình Tp. Hồ Chí Minh được tạm xuất tái nhập 01 Bộ Máy chủ của máy X-quang kỹ thuật số GE Revolution XR/d, model 2355051, số seri: FT33810817 ra nước ngoài để sửa chữa theo thỏa thuận sửa chữa số FVN00113 ngày 11 tháng 9 năm 2013 ký với Công ty RSTI (Hoa Kỳ).

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

3. Việc tạm xuất tái nhập thiết bị ra nước ngoài để sửa chữa thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Văn bản có giá trị thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: XNK, TMQT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 397/XNK-TMQT năm 2013 tạm xuất tái nhập thiết bị y tế do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127