Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3967/VPCP-QHQT về việc thông qua Quy tắc xuất xứ, Quy tắc thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ và Bộ quy tắc mặt hàng cụ thể mẫu D sửa đổi tại Hội đồng AFTA do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3967/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3967/VPCP-QHQT
V/v thông qua Quy tắc xuất xứ, Quy tắc thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ và Bộ quy tắc mặt hàng cụ thể mẫu D sửa đổi tại Hội đồng AFTA

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương  (tờ trình số 4794/BCT-XNK, ngày 09 tháng 6 năm 2008), về việc thông qua Quy tắc xuất xứ, Quy tắc thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ và Bộ quy tắc mặt hàng cụ thể mẫu D sửa đổi, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo của Bộ Quy tắc xuất xứ, Quy tắc thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ và các phụ lục kèm theo.

2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương thông qua các văn bản này và thông báo cho Hội đồng AFTA theo quy định của ASEAN.

3. Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhân:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,  các Vụ: PL, KTTH, KTN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).19

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3967/VPCP-QHQT về việc thông qua Quy tắc xuất xứ, Quy tắc thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ và Bộ quy tắc mặt hàng cụ thể mẫu D sửa đổi tại Hội đồng AFTA do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.781
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219