Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3938/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3938/TCT-ĐTNN
V/v: thuế GTGT đối với hoạt động gia công chuyển tiếp hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :  

Công ty TNHH Dong-A Vina
(Lô E2, Đường 2A, KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương)

Trả lời văn bản số 79/DA/CV ngày 27/09/2005 của Công ty TNHH Dong A Vina (sau đây gọi là Công ty A) đề nghị xin áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hoạt động gia công chuyển tiếp hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Kể từ ngày 01/01/2004, hoạt động gia công chuyển tiếp hàng xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải đáp ứng được đầy đủ các Điều kiện theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Xét cụ thể trường hợp của Công ty A, năm 2005 ký hợp đồng gia công in với thương nhân nước ngoài nhằm gia công in trên các sản phẩm may mặc nhận từ một doanh nghiệp khác tại Việt Nam (gọi là Công ty B), sau đó chuyển trả lại cho Công ty B để tiếp tục iga công và xuất khẩu trả hàng gia công cho phía nước ngoài thì hoạt động gia công in của Công ty A không được coi là gia công chuyển tiếp hàng xuất khẩu như quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên. Khi tính giá gia công in, Công ty A phải xác định giá chưa có thuế GTGT và tính thuế GTGT theo quy định; Khoản thuế GTGT này Công ty B gia công hàng xuất khẩu sẽ được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Dong-A Vina biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3938/TCT-ĐTNN ngày 02/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động gia công chuyển tiếp hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.474

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!