Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3917/TCT-KK năm 2013 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với Nhà thầu tư vấn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3917/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 19/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3917/TCT-KK
V/v chính sách thuế GTGT đối với NTNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Trả lời công văn số 1988/TCTCHKVN ngày 24/06/2013 của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam về việc kê khai thuế GTGT đầu vào của nhà thầu tư vấn Sân bay Nhật Bản (JAC) thực hiện dự án xây dựng nhà ga T2 Nội Bài, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn:

- Tiết b2, Điểm 2.1.1 Mục III Phần B: "Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo Mục II Phần B Thông tư này để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc, giá trị máy móc thiết bị do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện khai, nộp thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư này."

- Điểm 2.2 Mục III Phần B: "Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, như quy định tại Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư này, không được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ…"

Theo đó, trường hợp Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam ký hợp đồng "Dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình" với nhà thầu nước ngoài JAC là nhà thầu chính thì doanh thu tính thuế GTGT của nhà thầu JAC được trừ đi phần giá trị giao cho nhà thầu phụ, Nhà thầu JAC không áp dụng chế độ kế toán Việt Nam do đó khi thanh toán tiền cho nhà thầu JAC, Tổng công ty có trách nhiệm kê khai, nộp thay thuế cho nhà thầu JAC (không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ thực hiện). Đối với các hóa đơn GTGT do nhà thầu phụ xuất trực tiếp cho Tổng công ty thì Tổng công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. Đối với các hóa đơn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam do nhà thầu chính chịu trách nhiệm thanh toán thì không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3917/TCT-KK năm 2013 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với Nhà thầu tư vấn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126