Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2744/TCT-KK năm 2013 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2744/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 21/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2744/TCT-KK
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

Trả lời công văn số 1505/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản tiền Vương quốc Đan Mạch tài trợ cho Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ quy định: "Hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi tắt là ODA) trong Quy chế này được hiểu là hoạt động hợp tác phát triển giữa Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ là chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên chính phủ"

Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Tiết c.1 Điểm 1.2 Mục III; Điểm 1.3 Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.”.

Khoản 19, Mục V; khoản 7, Mục VI, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản thu nhập khác để xác định thuế TNDN và các khoản thu nhập được miễn thuế

Thu nhập khác ....19. Các khoản thu nhập nhận được bằng tiền hoặc hiện vật từ các nguồn tài trợ trừ khoản tài trợ nêu tại Khoản 7 Mục VI Phần này”.

"Thu nhập được miễn thuế... 7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng không đúng mục đích các khoản tài trợ trên thì tổ chức nhận tài trợ phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 25% trên số tiền nhận tài trợ sử dụng không đúng mục đích.

Tổ chức nhận tài trợ quy định tại khoản này phải được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thục hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán thống kê.”

Trường hợp Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành được Chương trình hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu của Vương quốc Đan Mạch (GCF) tài trợ theo thỏa thuận đã ký ngày 15/9/2011 (giữa Chương trình Hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu và Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành) với tôn chỉ hỗ trợ nâng cao năng lục cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Tổng kinh phí tài trợ của dự án là 6.924.750.000 đồng; trong đó vốn tài trợ là 3.957.187.500 đồng, phần vốn đối ứng của công ty và người lao động là 2.967.562.500 đồng. Tất cả các nghĩa vụ thuế phát sinh từ dự án này do công ty chịu trách nhiệm thực hiện. Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN như sau:

- Về thuế GTGT: Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn mua máy móc, thiết bị, vật tư để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Đối với vật tư, máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất của nông dân thì Công ty không được kê khai khấu trừ.

- Về thuế TNDN: Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành không thuộc đối tượng được miễn thuế TNDN đối với khoản nhận tài trợ của Vương quốc Đan Mạch nêu trên theo quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên. Vì vậy, Công ty thực hiện kê khai thuế TNDN đối với khoản nhận tài trợ của Vương quốc Đan Mạch theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CST, PC (BTC);
- Cục: QLN&TCĐN (BTC);
- Vụ: PC, CS, HTQT (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2744/TCT-KK năm 2013 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.702

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79