Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3851/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3851/TCT-DNK
V/v: Điều kiện thanh toán tiền hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH đầu tư và phát triển xuất nhập khẩu
(26 Đặng Dung - Q. Ba Đình - Hà Nội)

Trả lời công văn số 07 HT/VAT ngày 21/2/2006 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển xuất nhập khẩu về việc hoàn thuế GTGT cho hàng xuất khẩu trong trường hợp phía nước ngoài thanh toán một phần tiền hàng vào tài Khoản cá nhân giám đốc Công ty, sau khi đã báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2.d Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: Hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng đủ 4 Điều kiện về:

- Hợp đồng bán hàng hóa theo quy định của Luật thương mại;

- Tờ khai hải quan;

- Hóa đơn GTGT;

- Phải thanh toán qua ngân hàng.

Về Điều kiện thanh toán qua ngân hàng: Đối với các lô hàng Công ty TNHH đầu tư và phát triển xuất nhập khẩu đã xuất khẩu và đã lập hồ sơ xin hoàn thuế gửi cơ quan thuế được xem xét giải quyết như sau:

Nếu trong Hợp đồng ngoại có Điều Khoản quy định tiền hàng xuất khẩu được thanh toán qua ngân hàng vào tài Khoản đứng tên Công ty và một phần thanh toán vào tài Khoản cá nhân giám đốc Công ty và các tài Khoản này Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế, thực tế Công ty TNHH đầu tư và phát triển xuất nhập khẩu có giấy báo Có của ngân hàng để chứng minh tiền hàng xuất khẩu đã được thanh toán qua ngân hàng theo đúng quy định của Hợp đồng ngoại và Công ty TNHH đầu tư và phát triển xuất nhập khẩu đã hạch toán và kê khai vào doanh thu xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp toàn bộ số tiền được phía nước ngoài thanh toán thì doanh thu hàng xuất khẩu này được xác định là thanh toán qua ngân hàng để xem xét hoàn thuế GTGT.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không đáp ứng được các Điều kiện nói trên thì không đủ Điều kiện được khấu trừ (hoặc hoàn thuế GTGT) hoặc chỉ được khấu trừ số thuế GTGT tương ứng với phần tiền được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng vào tài Khoản của Công ty. Số thuế GTGT không được khấu trừ được hạch toán vào chi phí xác định kết quả kinh doanh.

Công văn này thay cho các công văn trước đây của Tổng cục Thuế đã trả lời Cục thuế, Công ty TNHH đầu tư và phát triển xuất nhập khẩu về việc này.

Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa tiếp sau các trường hợp đã gửi hồ sơ xin hoàn thuế phải đáp ứng Điều kiện thanh toán qua tài Khoản của doanh nghiệp mới được xem xét giải quyết hoàn thuế.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội, Công ty TNHH đầu tư và phát triển xuất nhập khẩu được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3851/TCT-DNK ngày 16/10/2006 điều kiện thanh toán tiền hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.234

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!