Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3847/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3847/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc hàng chuyển cửa khẩu, hàng gia công

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành
(Đ/c: 18 Trần Hưng Đạo – Mỹ Thới – TP. Long Xuyên – tỉnh An Giang)

 

Trả lời công văn số 116/XNK ngày 18/6/2009 của Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành về vướng mắc đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu và hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị nêu tại vấn đề 1 công văn số 116/XNK về hàng hóa chuyển cửa khẩu: Vấn đề này, Bộ Tài chính đã hướng dẫn tại công văn số 8908/BTC-TCHQ ngày 22/6/2009.

2. Về đề nghị nêu tại vấn đề 2 công văn số 116/XNK về hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài:

- Về đề nghị chuyển nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công tiếp theo sau khi thanh khoản hợp đồng: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 6.2.3, khoản XII, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính.

- Về đề nghị được chuyển nguyên phụ liệu theo yêu cầu của đối tác để hỗ trợ nhau trong sản xuất và giao hàng đúng kế hoạch: Việc chuyển nguyên phụ liệu, máy móc, thiết bị trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3, công văn số 9003/BTC-TCHQ ngày 24/6/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty biết, nghiên cứu các hướng dẫn trên để thực hiện và liên hệ với đơn vị Hải quan có liên quan để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3847/TCHQ-GSQL ngày 30/06/2009 về việc vướng mắc hàng chuyển cửa khẩu, hàng gia công với thương nhân nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.511

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!