Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3832/UB-VS về chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3832/UB-VS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trang Văn Quý
Ngày ban hành: 18/08/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3832/UB-VS
V/v chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 1994

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở VHTT thành phố;
- Kiến trúc sư trưởng thành phố;
- Giám đốc Công an thành phố;
- Giám đốc Sở Thương mại thành phố;
- Chủ tịch UBND các Quận, Huyện

 

Ngày 5 tháng 8 năm 1994, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đã họp với đại diện các Sở ngành liên quan và đại điện Ủy ban nhân dân một số quận nghe Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin thành phố báo cáo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 836/QĐ-UB-VX ngày 24 tháng 3 năm 1994 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh “Quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố”.

Qua báo cáo của Sở Văn hoá Thông tin và ý kiến của các thành viên dự họp, Thường trực ủy ban nhân dân có ý kiến chỉ đạo như sau:

1/ Nhận xét đánh giá tình hình:

- Hoạt động quảng cáo ngoài trời tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện chưa khắc phục được các tồn tại mà Ủy ban nhân dân thành phố đã nhiều lần nhắc nhở.

- Các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về quảng cáo còn lơi lỏng, thiếu chủ động trong việc kiên quyết lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động quảng cáo. Các cấp chính quyền từ quận, huyện đến phường, xã chưa có sự quan tâm đúng mức trong việc triển khai, chỉ đạo thực hiện các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực quảng cáo.

- Các đơn vị làm dịch vụ quảng cáo còn biểu hiện cạnh tranh thiếu lành mạnh, chưa tự giác và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước, có hiện tượng để tư nhân núp bóng làm thất thu thuế.

2/ Từ nay sắp tới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của ủy ban nhân dân thành phố tại:

+ Quyết định số 836/QĐ-UB-VX ngày 24 tháng 3 năm 1994 quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

+ Quyết định số 648/QĐ-UB ngày 20 tháng 4 năm 1992 về việc sử dụng chữ viết và biển hiệu trên pano quảng cáo.

+ Chỉ thị số 14/CT-UB-VX ngày 13 tháng 4 năm 1994 về việc lập lại trật tự trong lĩnh vực biển hiệu.

3/ Phân công chức trách, nhiệm vụ:

- Giao cho Kiến trúc sư Trưởng thành phố chủ trì phối hợp cùng với Sở Văn hoá thông tin, Công an thành phố, Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các ngành liên quan quy định các địa điểm cấm đặt pano quảng cáo ngoài trời. Thời gian làm xong việc này trong tháng 9 năm 1994.

- Thực hiện Nghị Quyết 38/CP về cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, yêu cầu Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Giám đốc Sở Văn hoá thông tin, nghiên cứu giảm bớt các thủ tục không cần thiết và quy định thời gian nhận hồ sơ khi trả lời kết quả không được để quá 15 ngày.

- Giao cho Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin, chủ trì thành lập Đội kiểm tra thi hành xử lí vi phạm các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố nêu ở điểm 2 gồm các thành phần: Sở Văn hoá thông tin, Công an thành phố (Cảnh sát trật tự), Văn phòng Kiến trúc sư Trưởng, Quản lý thị trường thành phố, đề nghị danh sách cụ thể để ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định.

Ở cấp quận, huyện giao Chủ tịch Ủy ban nhân quận, huyện ra quyết định thành lập đội kiểm tra với thành phần như cấp thành phố.

Về kinh phí hoạt động của Đội, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép được sử dụng trong tiền phạt vi phạm văn hoá thông tin và phải có dự trù, chứng từ chi, quyết toán cụ thể, không được chi tiêu tuỳ tiện, sai nguyên tắc, chế độ.

4/ Về xử lý các vi phạm trong quảng cáo ngoài trời, quy định:

- Tháo gỡ ngay các pano quảng cáo trong khu vực cấm, quy định tại điều 1 và điều 7 của Quyết định số 836/QĐ-UB-VX và các hình thức khác vi phạm quy định, như: bảng quảng cáo xen lẫn biển hiệu, băng rôn, áp phích, cờ đuôi nheo đang giăng ngang đường, dán ở bờ tường, gốc cây v.v… các biển hiệu vi phạm lộ giới.

- Văn phòng Kiến trúc sư Trưởng thành phố xác định các vị trí còn lại để cùng Sở Văn hoá thông tin quyết định thời hạn chuyển dời, sửa chữa hoặc phải tháo dỡ các pano quảng cáo có vi phạm quy định của Quyết định số 836/QĐ-UB-VX.

- Buộc các chủ quảng cáo có vi phạm phải tự giác tháo gỡ trong thời hạn 7 ngày. Nếu chấp hành thì Đội Kiểm tra sẽ tổ chức tháo gỡ, tịch thu phương tiện. Chủ quảng cáo phải chi trả chi phí tháo dỡ.

- Các vi phạm đều được lập biên bản xử phạt theo pháp lệnh xử phạt hành chánh. Trên 2.000.000 đồng thì lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xử lý.

- Giao Sở Tài chính, Ngân hàng có trách nhiệm góp phần thu tiền phạt theo quyết định xử phạt của các cấp, nếu đơn vị bị phạt không tự giác chấp hành.

5/ Giao cục trưởng Cục thuế thành phố xem xét theo dõi nắm chắc tình hình kinh doanh dịch vụ quảng cáo để tiến hành thu thuế và truy thu theo đúng quy định hiện hành.

6/ Trong khi hoạt động quảng cáo tại thành phố chưa sắp xếp chấn chỉnh đạt yêu cầu quy hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Thương mại, Sở Văn hoá thông tin, tạm đình chỉ việc đề xuất cho ra thêm các đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo mới.

Thường trực ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành các cấp thực hiện nghiêm chỉnh văn bản này, nhằm sớm lập lại trật tự văn minh trong công tác quảng cáo ngoài trời, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ mỹ quan và cảnh quan môi trường thành phố và bảo vệ văn hoá dân tộc.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trang Văn Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3832/UB-VS ngày 18/08/1994 về chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.371

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88