Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 382/XNK-XXHH năm 2013 cấp C/O cho hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 382/XNK-XXHH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Đỗ Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 05/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/XNK-XXHH
V/v cấp C/O cho hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Mol Logistics Việt Nam
(Đ/c: Lầu 2, tòa nhà Etown, 364 Cộng Hòa, P13, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn 02/2013/CV-BCT ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Công ty TNHH Mol Logistics Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục xin cấp C/O cho hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan, Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2013 sửa đổi bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi. Khoản 1 Điều 1 Thông tư 01/2013 dẫn trên quy định "Người đề nghị cấp C/O ưu đãi là thương nhân Việt Nam, bao gồm người xuất khẩu, nhà sản xuất, người đại diện hợp pháp của người xuất khẩu hoặc nhà sản xuất". Theo đó, người đứng tên trên ô số 1 của C/O cần đáp ứng điều kiện là thương nhân Việt Nam.

Trong trường hợp chủ sở hữu hàng hóa gửi tại kho ngoại quan là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam, thương nhân nêu trên có thể đề nghị nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu Việt Nam nộp hồ sơ C/O và đứng tên trên ô số 1 của C/O.

Cục Xuất nhập khẩu thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục hải quan (để phối hợp)
- Lưu: VT, XXHH (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 382/XNK-XXHH năm 2013 cấp C/O cho hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.899
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70