Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3812/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3812/TCT-TS
V/v: miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đắklắk

Trả lời công văn số 1404/CT-TH.DT ngày 1/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Đắklắk về việc đề nghị giải đáp chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 10 Chương III Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất thì: “Những người được miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất qui định các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 8 và Điều 9 của Nghị định này chỉ được xét miễn hoặc giảm thuế một lần chuyển quyền sử dụng đất”.

Căn cứ quy định trên thì một lần chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được hiểu là một lần người sử dụng đất làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một người nhận chuyển nhượng, không phân biệt diện tích đất chuyển nhượng. Do đó, trường hợp 300 m2 được chia ra 3 thửa để chuyển quyền sử dụng đất cho 3 người (không phân biệt chuyển trong cùng một thời gian hay khác thời gian) thì chỉ được miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với một trường hợp làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đối với một người nhận chuyển nhượng; trường hợp 300 m2 đất chuyển nhượng cho một người tất cả 300 m2 trong một lần chuyển

nhượng thì được miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất chuyển nhượng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắklắk biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3812/TCT-TS ngày 26/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc đề nghị giải đáp chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.360

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!