Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3730/TCHQ-GSQL về việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3730/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 05/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
--------------

Số: 3730/TCHQ-GSQL
V/v thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa 

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty CP Tiếp vận Biển Đông
(Đ/c: Số 136 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 37/08/CV-BĐL 18/07/2008 của Công ty CP Tiếp vận Biển Đông về việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại khu Bãi thuộc phường Đông Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu được hướng dẫn cụ thể tại điểm II, mục 4, phần B, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hải Phòng để được hướng dẫn hoàn thiện bộ hồ sơ thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa theo quy định. Sau khi Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra hồ sơ, kiểm tra địa điểm dự kiến thành lập, có ý kiến đề xuất báo cáo Tổng cục Hải quan, trên cơ sở đó Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, quyết định việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung theo đề nghị của Công ty.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hải Phòng
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3730/TCHQ-GSQL về việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.004

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210