Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3718/TCHQ-TXNK năm 2013 hoàn thuế do hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3718/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 04/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3718/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế do hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 582/HQBN-KTSTQ ngày 03/6/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đề nghị hoàn thuế do hỏa hoạn cho Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính theo đó hàng hóa là nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, tổn thất do nguyên nhân khách quan như: bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng tương ứng với hàng hóa bị tổn thất.

Qua nghiên cứu hồ sơ do Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh gửi kèm công văn số 582/HQBN-KTSTQ, đối chiếu quy định tại Điều 4 Thông tư số 237/2009/TT-BTC thì hồ sơ không thể hiện rõ nội dung làm cơ sở miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế như:

- Công văn đề nghị hoàn thuế của Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG chưa nêu rõ tỷ lệ tổn thất thực tế của nguyên liệu nhập khẩu do bị hỏa hoạn;

- Biên bản kiểm tra của cơ quan thuế và cơ quan hải quan chưa xác định mức độ thiệt hại thực tế của nguyên liệu nhập khẩu do hỏa hoạn, chưa thể hiện nguyên liệu đã nhập khẩu không xuất khẩu;

- Chưa có kết quả xử lý đối với phế liệu của hàng hóa bị hỏa hoạn.

Do đó để có cơ sở xem xét trình Bộ Tài chính xử lý miễn thuế, giảm thuế nhập khẩu cho số hàng hóa bị cháy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG cung cấp, bổ sung các nội dung còn thiếu nêu trên, đồng thời làm rõ số lượng hàng hóa nhập khẩu của từng tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế, số lượng nguyên liệu đã đưa vào sản xuất xuất khẩu, số lượng nguyên liệu còn tồn kho bị cháy, số thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng hóa nhập khẩu bị cháy.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3718/TCHQ-TXNK năm 2013 hoàn thuế do hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.879

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199