Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3708TC/TCHQ về việc hạn ngạch thuế mặt hàng ngô hạt nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3708TC/TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3708TC/TCHQ
V/v: Trừ lùi hạn gạch

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tỉnh Bình Dương
- Công ty TNHH nông lâm Đài Loan
(Lai Hưng – Bến Cát – Bình Dương)

 

Trả lời công văn số NLCV/C108 ngày 25/2/2005 của Công ty TNHH nông lâm Đài Loan về hạn ngạch thuế mặt hàng ngô hạt nhập khẩu. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 9/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Căn cứ Quyết định số 36/2004/QĐ-BTC ngày 15/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Căn cứ công văn số 0092/TM-XNK ngày 24/1/2005 của Bộ Thương mại về việc đề nghị cho phép công ty trừ lùi hạn ngạch đối với mặt hàng ngô hạt nhập khẩu năm 2004 vào hạn ngạch năm 2005.

Bộ Tài chính đồng ý cho phép Công ty được áp dụng mức thuế suất trong hạn ngạch thuế quan lỗ hàng 6.200 tấn ngô hạt nhập khẩu theo tờ khai số 965/NK/KD/KCNTĐ; số 966/NK/KD/KCNTĐ ngày 18/12/2004 tại Cục Hải quan Tỉnh Bình Dương và trừ lùi vào hạn mức nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2005 của Công ty theo văn bản 6578/TM-XNK ngày 28/12/2004 của Bộ Thương mại.

Bộ Tài chính thông báo Cục Hải quan Tỉnh Bình Dương; Công ty TNHH nông lâm Đài Loan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thương mại
- LĐ Tổng cục
- Lưu VP(HC, TH), TCHQ (VP, KTTT-3b)

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3708TC/TCHQ về việc hạn ngạch thuế mặt hàng ngô hạt nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.897
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215