Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3696/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3696/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT đá  và sản phẩm làm từ đá

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả Lời Công Văn Số 1372/CT-THDT ngày 22/08/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc thuế suất thuế GTGT đá và các sản phẩm làm từ đá; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thì:

- Đá ở dạng thô hoặc mới chỉ được làm sạch, đã nghiền, ép, nghiền thành bột, bột mịn, đã rây, đã sàng, tuyển bằng phương pháp tuyển nổi,… nhưng chưa thành sản phẩm khác, tuỳ thuộc từng loại đá thuộc các nhóm 2513 đến 2517, thuế suất thuế GTGT 5%.

- Sản phẩm đá đã được chế tạo thành các sản phẩm khác (ví dụ: đá đã được định dạng làm tượng đài, làm ngói lợp mái, bộ phận mài của máy móc…); hoặc các loại đá đã được nhuộm màu, kết tinh, nung, tôi hoặc thu được từ việc trộn lẫn…, tuỳ thuộc từng sản phẩm đá thuộc các nhóm 6802 đến 6804, thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định được biết, căn cứ hướng dẫn nêu trên để xác định mức thuế suất thuế GTGT cụ thể sản phẩm đá của địa phương cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3696/TCT-PCCS ngày 19/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đá và các sản phẩm làm từ đá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.661

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!