Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3688/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng chuyển phát nhanh TNT do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3688/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 3688/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng chuyển phát nhanh TNT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1881/HQTP-NV ngày 25/6/2008 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xây dựng văn bản thay thế:

Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu nội dung văn bản thay thế Thông tư số 33/2003/TT-BTC ngày 16/04/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh và Quyết định số 652/TCHQ/QĐ/GSQL ngày 27/4/2005 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình thí điểm về khai hải quan điện tử và kiểm tra hải quan đối với hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo hướng Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ Tài chính để có văn bản sửa đổi các quy định cho phù hợp với thông lệ quốc tế và tình hình thực tế.

2. Về việc kiểm tra hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch:

a. Trong khi chưa có văn bản mới thay thế các văn bản nêu trên, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

b. Riêng nội dung kiểm tra hải quan đối với hàng hóa quy định tại điểm 2.b công văn số 2714/TCHQ-GSQL ngày 20/6/2006 của Tổng cục Hải quan (bao gồm hàng hóa xuất nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quy định tại điểm 5b, phần I Thông tư số 33/2003/TT-BTC ngày 16/04/2003 của Bộ Tài chính) thống nhất thực hiện như sau:

Hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch thực hiện theo nguyên tắc kiểm tra quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, điểm III.2, mục I, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của BTC, do lãnh đạo Chi cục Hải quan quyết định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục hải quan các tỉnh, Tp (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3688/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng chuyển phát nhanh TNT do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.102

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.10.183