Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3685/VPCP-KTTH về việc cho vay thu mua và chế biến cá tra, ba sa ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3685/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3685/VPCP-KTTH
V/v cho vay thu mua và chế biến cá tra, ba sa ở các tỉnh ĐBSCL

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 4965/NHNN-TD ngày 2 tháng 6 năm 2008) về tình hình cho vay thu mua và chế biến cá tra, ba sa ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với các giải pháp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến ngày 1 tháng 6 năm 2008, giới thiệu các đầu mối doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có cơ sở chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhân:

- Như trên;
- TTg; các Phó TTg;
- Các Bộ: TC, NN&PTNT, KH&ĐT;
- UBND các tỉnh, thành phố ĐBSCL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các vụ: ĐP, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).36

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3685/VPCP-KTTH về việc cho vay thu mua và chế biến cá tra, ba sa ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.807
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66