Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 368/GSQL-GQ1 trả lời vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 368/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 20/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 368/GSQL-GQ1
V/v trả lời các vướng mắc của Cục HQTP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1345/HQHCM-GSQL ngày 09/5/2012, công văn số 1548/HQHCM-GSQL ngày 29/5/2012 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu

Thủ tục hải quan đối với hóa chất nhập khẩu thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và Thông tư 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương. Theo đó, khi làm thủ tục nhập khẩu hóa chất, doanh nghiệp phải xuất trình 01 bản chính Giấy xác nhận khai báo hóa chất do Bộ Công Thương cấp.

2. Liên quan đến kiểm tra nhãn hóa chất nhập khẩu:

Thực hiện theo quy định của các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13/02/2012 của Bộ Công Thương (các Phụ lục đã quy định rõ hình đồ cảnh báo và hình đồ cảnh báo trong vận chuyển hóa chất). Trường hợp lô hàng được thông quan theo luồng xanh thì chấp nhận khai báo và cam kết của doanh nghiệp, không chuyển luồng lô hàng sang luồng đỏ.

3. Liên quan đến nguồn gốc lâm sản xuất khẩu:

Đề nghị nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Liên quan đến thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi:

Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành tại công văn số 505/CN-TTPC ngày 28/5/2012 của Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 368/GSQL-GQ1 trả lời vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.884
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76