Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3668/TM-XTTM ngày 16/09/2002 của Bộ Thương mại về việc khuyến mại của Công ty Điện tử và Viễn thông Quân đội

Số hiệu: 3668/TM-XTTM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 16/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3668/TM-XTTM
V/v khuyến mại của Công ty Điện tử viễn thông Quân đội

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội

Trả lời công văn số 1254/CTĐTVTQĐ ngày 10/9/2002 của Quý Công ty kèm theo bản thể lệ chương trình khuyến mại “Gọi 178 trúng xe Mercedes”, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội thực hiện chương trình khuyến mại, với các nội dung sau:

- Tên chương trình khuyến mại: “Gọi 178 trúng xe Mercedes”.

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 1/10/2002 đến ngày 31/12/2002.

- Sản phẩm khuyến mại: Dịch vụ diện thoại đường dài 178 trong nước và quốc tế của Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (Vietel).

- Phạm vi khuyến mại: Trên các Tỉnh, Thành phố có dịch vụ 178.

- Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng có đăng ký sử dụng điện thoại cố định hợp pháp, sử dụng dịch vụ 178 (trong nước và quốc tế) tại các tỉnh thành phố có dịch vụ 178.

- Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng.

Nội dung chi tiết, thể lệ tham gia chương trình khuyến mại, cơ cấu giải thưởng như bản phụ lục kèm theo.

2. Công ty có trách nhiệm:

a. Thông báo bằng văn bản về thời gian, hình thức khuyến mại cho cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức khuyến mại trước khi thực hiện việc khuyến mại.

b. Thông báo công khai nội dung, thể lệ, thời gian khuyến mại và thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

c. Thực hiện đúng quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05/05/1999 của Chính phủ về khuyến mại, Thông tư số 17/2001-TT/BTM ngày 12/7/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến mãi.

3. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt khuyến mại Công ty báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại về Bộ Thương mại (Cục Xúc tiến Thương mại).

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

THỂ LỆ

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Kèm theo Công văn số 3668/TM-XTTM ngày 16 tháng 9 năm 2002 của Bộ Thương mại)

1. Tên chương trình khuyến mại: “Gọi 178 trúng thưởng xe Mercedes”

2. Sản phẩm khuyến mại

Dịch vụ điện thoại đường dài 178 trong nước và quốc tế của Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (Vietel).

3. Thời gian khuyến mại: áp dụng cho thuê bao sử dụng dịch vụ 178 từ 1/10 đến 31/12 năm 2002.

4. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Khách hàng có đăng ký sử dụng điện thoại cố định hợp pháp, sử dụng Dịch vụ 178 (trong nước, quốc tế) tại các tỉnh thành có dịch vụ 178: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Tho, Kiên Giang, Hà Tây, Hải Dương, An Giang và các tỉnh thành dịch vụ sẽ mở đến trong quý IV năm 2002.

5. Thể lệ tham gia:

Khi khách hàng sử dụng 178 hệ thống tính cước của dịch vụ sẽ căn cứ vào mức cước sử dụng hàng tháng để gán cho thuê bao sử dụng dịch vụ một/hoặc các mã số riêng là tổ hợp các số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

- Với thuê bao có tổng chi phí sử dụng 178 trong 01 tháng ³ 100.000VNĐ thì:

+ Từ 100.000 VNĐ đến dưới 20.000 VNĐ được 01 mã số dự thưởng.

+ Mỗi 100.000 VNĐ tiếp theo được nhận thêm 01 mã số dự thưởng.

- Như vậy, mỗi thuê bao có thể có 01 hoặc nhiều mã số tùy thuộc vào chi phí sử dụng Dịch vụ 178 của thuê bao đó.

- Với các thuê bao có tổng chi phí sử dụng 178 trong 01 tháng < 100.000VNĐ, được quay số để chọn 20% số thuê bao và mỗi thuê bao được chọn nhận 01 mã số dự thưởng.

(Đối với các thuê bao gọi quốc tế, cước phí được quy đổ theo tỷ giá được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 01 của tháng mở thưởng).

- Các mã số thuộc tháng nào có giá trị để tham dự giải thưởng tháng đó. Tất cả các mã số dự thưởng không nhận thưởng trong ba tháng đều có giá trị để tham gia giải đặc biệt.

6. Giải thưởng:

5.1. Tổng giá trị giải thưởng: 1.325.000.000 đồng.

(Một tỷ ba trăm hai mươi lăm triệu đồng)

Bao gồm: 1.006 giải

Giải thưởng

Nội dung

Giải đặc biệt

01 ô tô Mercedes-Benz C 180 (không bao gồm lệ trước bạ, phí bảo hiểm và phí đăng ký lưu hành)

Sản xuất tại Việt Nam

Giải nhất

15 xe máy Yamaha Cirius (không bao gồm lệ trước bạ, phí bảo hiểm và phí đăng ký lưu hành)

Sản xuất tại Việt Nam

Giải nhì

30 tivi 21 inch Toshiba

Sản xuất tại Việt Nam

Giải ba

960 đồng hồ treo tường

Sản xuất tại Việt Nam

5.2. Cơ cấu giải thưởng gồm:

- 03 giải thưởng Tháng và 01 giải đặc biệt

- Trong đó, cơ cấu giải thưởng tháng gồm:

+ Giải nhất: 05 xe máy YAMAHA Cirius

+ Giải nhì: 10 ti vi TOSIBA màn hình phẳng 21 ich

+ Giải ba: 320 đồng hồ treo tường

7. Thời gian và tổ chức mở thưởng:

7.1. Thời gian mở thưởng: Chia thành  03 đợt

- Đợt 1: 08/11/2002-áp dụng cho thuê bao có mã số dự thưởng trong tháng 10/2002

- Đợt 2: 08/12/2002-áp dụng cho có mã số dự thưởng trong tháng 11/2002

- Đợt 3: 08/01/2003-áp dụng cho thuê bao có mã số dự thưởng trong tháng 12/2002 và tiến hành mở thưởng giải đặc biệt.

7.2. Cách thức tiến hành

- Số liệu xác định thuê bao/mã số dự thưởng là số liệu cước lấy từ hệ thống tính cước của Vietel. Cơ sở xác định mã số dự thưởng được quy định cụ thể như sau:

Đối với thuê bao có tổng chi phí sử dụng 178 trong 1 tháng lớn hơn hoặc bằng 100.000 VNĐ: đương nhiên được 01 mã số dự thưởng. Mỗi 100.000 VNĐ tiếp theo được nhận thêm 01 mã số dự thưởng.

Đối với thuê bao có tổng chi phí sử dụng 178 ít hơn 100.000 VNĐ: Công ty sẽ tiến hành quay số ngẫu nhiên để chọn ra 20% khách hàng của từng đợt khuyến mại, mỗi khách hàng được chọn sẽ nhận được 01 mã số dự thưởng.

- Việc xác định thuê bao trúng thưởng được thực hiện theo phương thức quay số bằng lồng bóng.

- Trong mỗi đợt quay giải thưởng tháng, các giải được xác định theo thứ tự từ giải nhất đến giải ba.

- Trong mỗi đợt quay giải thưởng tháng, mỗi thuê bao chỉ được nhận nhiều nhất 01 giải thưởng và nhận giải thưởng lớn nhất.

- Các mã số không trúng giải trong 03 đợt quay số giải thưởng tháng đều có quyền tham dự thưởng quay số giải đặc biệt.

- Thư ký lập biên bản ghi các số trúng và nhận thưởng, biên bản được lập thành 06 bản có chữ ký của hội đồng quay giải và hội đồng giám sát, các đại diện cơ quan chức năng và khách mời.

7.3. Địa điểm và Hội đồng giám sát

- Địa điểm dự kiến: Nhà văn hóa Thanh niên - 1 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.

- Thành phần tham gia gồm:

+ Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết Tp. Hà Nội (04 người: đại diện Công an Tp. Hà Nội, Đại diện Viện kiểm sát, Đại diện Sở Tư pháp và Đại diện Sở Tài chính).

+ Đại diện Bộ Thương mại (02 người).

+ Đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình (10 báo)

+ Đại diện khách hàng sử dụng Dịch vụ 178 (02 người).

+ Đại diện Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội.

8. Thời gian trả thưởng:

- Công bố danh sách trúng thưởng: từ ngày 15 các tháng 11, 12/2002 và 01/2003.

- Thời hạn trả thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày trả thưởng của mỗi đợt. Sau thời hạn trả thưởng, Công ty không chịu trách nhiệm về trả thưởng cho khách hàng và mọi khiếu nại đều không được giải quyết.

9. Trả thưởng:

- Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội có trách nhiệm thông báo danh sách thuê bao trúng thưởng trên các báo Thanh niên, Hà Nội Mới, Lao động, Sài Gòn Giải Phóng, Thời báo Kinh tế trong 3 số và thông báo bằng văn bản trực tiếp đến từng thuê bao trúng thưởng.

- Giải đặc biệt tổ chức trả thưởng tại Công ty Điện tử viễn thông Quân đội - Tại Hà Nội.

- Các giải thưởng khác tổ chức trả thưởng tại văn phòng giao dịch các tỉnh thành của Dịch vụ 178.

- Địa chỉ trả thưởng tại các tỉnh:

Tỉnh/Thành

Địa chỉ

Điện thoại

Hà Nội

Nhà khách M48, ngõ 68 đường Nguyên Hồng, Nam Thành Công - Đống Đa

(04) 8464686

Hải Phòng

Số 2 Lạch Tray - Hải Phòng

(031) 640005

Quảng Ninh

Số 567 Lê Thánh Tông, Tp. Hạ Long

(033) 826168

Hà Tây

Số 157 Trần Phú, Văn Mỗ, Hà Tây

(034) 518340

Hải Dương

Số 68 Phạm Ngũ Lão, Tp Hải Dương

(0320) 843345

Đà Nẵng

Số 66 Lê Lợi - Đà Nẵng

(0511) 886698

Khánh Hòa

Số 12C Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang

(058) 814054

Tp. Hồ Chí Minh

Số 270 Lý Thường Kiệt - Phường 6 - Quận Tân Bình

(08) 8649744

Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 383 Nguyễn An Ninh, phường 9, Tp Vũng Tàu

(064) 591554

Đồng Nai

Số 216A Quốc lộ 15, phường Tân Tiến, Tp Biên Hòa

(061) 917198

Bình Dương

Số 58B khu 1, tổ 13 đại lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một

(0650) 837797

Cần Thơ

Số 174 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, Tp Cần Thơ

(071) 730112

Kiên Giang

Số 532 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá

(077) 814211

An Giang

Số 60 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên

(076) 942395

- Các giải thưởng không có người nhận sẽ được trao các tổ chức/quỹ từ thiện, nhân đạo.

10. Quy định nhận thưởng:

- Người/tổ chức sở hữu giải thưởng phải là chủ thuê bao hợp pháp hoặc quyền sử dụng thuê bao hợp pháp trúng thưởng. Quyền sử dụng thuê bao hợp pháp được xác định bằng văn bản uỷ quyền hợp pháp của chủ thuê bao cho người sử dụng trực tiếp thuê bao.

- Các giấy tờ cần mang theo để làm thủ tục nhận thưởng gồm:

+ Chứng minh thư hoặc hộ chiếu.

+ Có hợp đồng thuê bao hoặc các văn bản (giấy uỷ quyền sử dụng hợp pháp thuê bao của chủ thuê bao cho người sử dụng trực tiếp thuê bao) chứng minh quyền sử dụng hợp pháp các thuê bao trúng thưởng.

+ Đối với thuê bao thuộc cơ quan, các tổ chức người đến nhận giải phải có giấy uỷ quyền của cơ quan, tổ chức ấy.

+ Hóa đơn thanh toán dịch vụ viễn thông.

+ Giấy thông báo thuê bao trúng thưởng do Vietel phát hành.

+ Khi nhận giải thưởng khách hàng phải ký nhận biên bản giao thưởng.

- Người trúng thưởng phải tự chịu các chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng và có nghĩa vụ nộp tất cả các loại thuế (nếu có), bảo hiểm... theo quy định của pháp luật nhà nước.

11. Các quy định khác:

- Sau khi khách hàng trúng thưởng Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội có quyền sử dụng tên, hình ảnh, địa chỉ của khách hàng cho mục đích thương mại, quảng cáo mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

- Cán bộ, công nhân viên của Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Công ty tổ chức chương trình khuyến mại do Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội uỷ quyền không được tham gia dự thưởng.

- Cán bộ, công nhân viên của Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Công ty tổ chức chương trình khuyến mại do Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội uỷ quyền không được tham gia dự thưởng.

- Tất cả các giải thưởng đều không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

- Các vấn đề về tranh chấp giải thưởng (nếu có) giải quyết theo luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và quy định của chương trình này.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3668/TM-XTTM ngày 16/09/2002 của Bộ Thương mại về việc khuyến mại của Công ty Điện tử và Viễn thông Quân đội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.175
DMCA.com Protection Status