Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 366/GSQL-GQ1 về thủ tục nhập khẩu hóa chất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 366/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 20/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 366/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu hóa chất

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1660/HQHCM-GSQL ngày 16/6/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc thì thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người khi nhập khẩu vào Việt Nam phải có giấy phép nhập khẩu của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

Căn cứ các Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-BYT ngày 20/11/2007 của Bộ Y tế thì các mặt hàng thuộc lô hàng nhập khẩu của doanh nghiệp, bao gồm: TRIETINOIN thuộc Danh mục nguyên liệu dùng làm thuốc dùng cho người nhập khẩu vào Việt Nam; IRBESARTAN, CAPTOPRIL, PREDNISONE, CEFACLOR, SIMETHICONE thuộc Danh mục thuốc thành phẩm dạng đơn chất nhập khẩu vào Việt Nam.

Như vậy các mặt hàng nêu trên khi làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam phải có giấy phép nhập khẩu của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty TNHH Hóa chất FD&C xin giấy phép nhập khẩu theo quy định.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 366/GSQL-GQ1 về thủ tục nhập khẩu hóa chất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.860
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77